Finansiālas grūtības piemeklējušas Latvijas Pacientu tiesību biroju

Finansiālas grūtības piemeklējušas vēl vienu nevalstisko organizāciju - trešdien, 14.novembrī, tiks paziņots par Latvijas Pacientu tiesību biroja (LPTB) darbības pārtraukšanu.

Kā aģentūru LETA informēja LPTB direktore Liene Šulce, LPTB organizē preses konferenci "Par LPTB darbības izbeigšanu, līdz šim paveikto, kā arī vērtējumu nozares attīstībai Latvijā". Preses konference plkst.10 notiks LPTB telpās Rīgā, Pērnavas ielā 62. Konferences laikā tiks sniegts izklāsts par līdz šim paveikto un sasniegto, izteikta pateicība atbalstītājiem, kā arī tiks sniegta informācija par statistiku saņemtajās sūdzībās un jautājumos pēdējo gadu laikā.

Kā pastāstīja Šulce, LPTB ir viena no tām NVO, kura var lepoties ar nopietnām un sabiedrībai nepieciešamām aktivitātēm vairāku gadu garumā, tādējādi palīdzot pildīt arī atsevišķu valsts institūciju funkcijas.

Savā pastāvēšanas laikā birojs sniedza tūkstošiem konsultāciju par pacientu iespējām aizstāvēt un izmantot savas tiesības Latvijas veselības aprūpē, informēja iedzīvotājus, kā arī ārstniecības personas. Neskatoties uz sākotnēji daudzu skeptisko attieksmi, tika aizsākta laba sadarbība ar ārstniecības personām un birojs bieži uzsvēra, ka valstij vairāk jādomā par ārstniecības personu atbilstošiem darba apstākļiem un atalgojumu.

Biroja pārstāvji regulāri sniedza komentārus un piedalījās dažādās darba grupās Veselības ministrijā un Saeimā, kā arī citās institūcijās, nesaņemot nekādu finansiālu atbalstu.

Kā uzsvēra LPTB direktore, pienākusi situācija, kad NVO sektors Latvijā ir lielās finansiālās grūtībās. Pienācis laiks saprast, ka profesionālu ekspertu darbs, kuri patiesi aktīvi darbojas, lai panāktu reālus un taustāmus rezultātus Latvijas sabiedrības interesēs, ir jānovērtē un jāstimulē.

"Situācija, kad nav pat neliela finansējuma, lai nodrošinātu profesionālu darbinieku atalgojumu, telpu īri un pamata administratīvās izmaksas, lai varētu sniegt tik nepieciešamās konsultācijas, prakses izpēti, sniegt ierosinājums likumdošanas jomā, ir nožēlojama un nepieņemama demokrātiskā valstī, kura turklāt vēlas strauju attīstību," sacīja Šulce.

LPTB uzskata, ka ir paveikts daudz ar nelieliem līdzekļiem, kuri administratīvajām izmaksām tika piesaistīti no ārvalstu vēstniecībām, fondiem. Tomēr Šulce ir pārliecināta, ka šī prakse ir jāmaina un jāatgādina valstij par lielajiem ieguvumiem, ko tai sniedz aktīvas NVO.

Kā uzskata LPTB direktore, biroja līdzšinējā sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga gan ar masu mediju pārstāvjiem, gan dažādām organizācijām Latvijā, par ko viņa izsaka lielu pateicību.

LETA jau ziņoja, ka pēdējā laikā finansiālās grūtības piemeklējušas vairākās NVO, piemēram, sabiedrību par atklātību "Delna", organizāciju "Glābiet bērnus", "Latvijas Jaunatnes padomi".

Kā norāda "Delna", NVO finansējuma situācija valstī principiāli mainījusies kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un to organizācija izjūt tiešā veidā.

Latvijas NVO vairs nav pieejams neviens attīstības sadarbības avots no ārvalstīm darbam Latvijā, kas salīdzinoši lielā apjomā bija pieejami iepriekš. Pieejamais valsts finansējums NVO ir minimāls un neatbilst NVO vajadzībām.

 

Novados