Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība „Abulas lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumiem Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

  šādiem pasākumiem:

 

4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.1. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.

Rīcība:

1.1. „Jaunu sociālo pakalpojumu izveidošana un esošo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, kas ir saistīta ar infrastruktūras izveidi un aprīkojumu iegādi pakalpojumu dažādošanai.” Pieejamais atbalsta apmērs Ls 19398,10.

Mērķis: Veicināt pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanu vietējo vajadzību (problēmu) risināšanā. Tas sekmēs sniegto sabiedriski nozīmīgo pakalpojumu attīstīšanu, paplašināšanu, kvalitātes un pieejamības uzlabošanu.

Plānotās aktivitātes: Sociālo pakalpojumu, sadzīvei nepieciešamo pakalpojumu dažādošana lauku teritorijās, to labiekārtošana, kvalitātes paaugstināšana esošajos un jaunu izveidošana.

 

4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības:

2.1.Lauku administratīvo centru, ciemu un lauku teritoriju infrastruktūras un dabas elementu sakārtošana.” Pieejamais atbalsta apmērs Ls 12344,24.

Mērķis: Veicināt vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijas labiekārtojuma līmeņa celšanos, sakārtojot infrastruktūras objektus un dabas objektus un elementus, veidojot pievilcīgu dabas ainavu vietējās lauku teritorijās.

Plānotās aktivitātes: Sabiedriski nozīmīgu objektu infrastruktūras izveidošana vai esošās infrastruktūras atjaunošana un sakopšana - laukumi, parki, kapsētas, celiņi, dabas takas, dabas objektu apskates vietas, atpūtas pieturvietas, mazās arhitektūras objekti.

 

Rīcības:

    1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”.

Pieejamais atbalsta apmērs Ls 7494,72.

Mērķis: Veicināt brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu infrastruktūras veidošanu, kā arī veicināt pieaugušo aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras izveidi un paplašināšanos.

Plānotās aktivitātes: pieaugušo kultūras, sporta, mūžizglītības, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras izveidi, telpu iekārtošanu, esošo kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūras objektu uzlabošanā, gan jaunu objektu veidošanā, gan to darbības uzlabošanā.

 

Rīcības:

2.5. „NVO un iedzīvotāju vietējās iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana”.

Pieejamais atbalsta apmērs Ls 4849,52.

Mērķis: Veicināt nevalstisko organizāciju izveidi, uzlabot un paplašināt esošo nevalstisko organizāciju, sekmēt iedzīvotāju neformālo grupu izveidi un darbību, atbalstot to infrastruktūras izveidi un atbalstot nepieciešamā aprīkojuma iegādi darbības mērķu sasniegšanai.

Plānotās darbības: esošo nevalstisko organizāciju un nākotnes biedrību darbību nodrošināšana, ierīkojot telpas, un aprīkojuma iegādi, kuru mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem - saieta vietas, apmācību telpas, aktīvās atpūtas darbošanās telpas, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Visās rīcības iesniegtie projektu pieteikumi tiks vērtēti pēc vieniem kritērijiem

Nr. p. k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas plānoto rīcību un sniedz ieguldījumu atbilstošās rīcības noteikto mērķu sasniegšanā. (C.2.; C.3.; C.4.)

2

Ja kritērijs nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.

2.

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota (C.3.)

2

3.

Projekts sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu un lauku ekonomikas dažādošanas veicināšanu. (C.3.1.)

2

4.

Projekts ienesīs jauninājumus teritorijā. (C.3.2.)

2

5.

Projektā ir novērtēts un pamatots sagaidāmo rezultātu ieguvums vietējo iedzīvotāju vajadzību risināšanā. (C.3.1.)

2

6.

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori. (C.7.)

2

7.

Projekta budžets ir pārskatāms un pietiekoši detalizēts, izmaksas atbilst plānotām aktivitēm un samērojamas ar plānotajiem rezultātiem. (C.8.; C.9.; C.10.; C.11.)

2

8.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta, paredzēta tālākā darbība pēc projekta beigām. (C.3)

2

9.

Plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai. (C.17.)

2

 

Papildu punkti:

 

10.

Projekta iesniedzēja īstenoto projektu skaits: (B.1.; B.2.1.; B.3.1.)

3 un vairāk projekti – 0 punkti

1 līdz 2 projekti – 1 punkts

0 projekti – 2 punkti

2

 

 

 

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

20

Ja projekta novērtējuma kopējais punktu skaits ir ar „5” vai mazāk, tas tiek noraidīts kā neatbilstošs vietējās attīstības stratēģijai.

 

2009. gadā pieejamā finansējuma summa ir LVL 44086,58.

Pirmās kārtas projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2009. gada 15. jūlija līdz 2009. gada 15. augustam.

Projektu īstenošanas ilgums – 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Abulas lauku partnerība” birojā - Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Valkas rajons, kontaktpersona Sveta Rozīte, tālr. 28368431 un interneta resursos www.smiltene.lv.

Projektu iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta pieteikumus iesniegt biedrības birojā Cēsu ielā 9, Blomes pagastā, Valkas rajonā (iepriekš piesakot pa tālr. 28368431).

 

Novados