Notiek mediķu arodbiedrības padomes sēdē

Šodien notiks Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) padomes sēde, kurā mediķi lems par tālākajām darbībām protestos pret valdības īstenoto politiku medicīnā.

Kā ziņots, vēl šogad arodbiedrība gatavojas iesniegs prasību tiesā pret valdību par to, ka tā nav pildījusi solījumus par darba samaksas paaugstināšanu. Pagaidām arodbiedrība gaida Finanšu ministrijas atzinumu par darba samaksas pieaugumu medicīnas darbiniekiem nākamajiem gadiem pēc 2008.gada. No tā būs atkarīga arī arodbiedrības prasības pret valdību būtība.

Kā ziņots, par darba algas pieaugumu mediķiem 2008.gadam valdība un arodbiedrība nerada kompromisu.

Valsts budžets 2008.gadam paredz, ka plānotā vidējā mēneša darba samaksa ārstiem būs 654 lati jeb vidēji mēnesī par 80 latiem vairāk nekā šogad.

Šāds pieaugums atbilst programmas "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam" paredzētās darba samaksas pieauguma grafikam veselības aprūpē nodarbinātajām personām.

Tomēr LVSADA uztur prasību, ka 2008.gadā darba samaksas paaugstinājumu jārēķina, par pamatu izmantojot rādītājus par šī gada maija vidējo darba samaksu tautsaimniecībā, kas bija 356 lati. Tas nozīmētu, ka nākamā gada plānotā vidējā mēneša darba samaksa ārstiem būtu 710 lati.

Arodbiedrību priekšlikums no valsts budžeta prasītu papildu 37 miljonus latu.

 

Novados