Pārceļ sadziedāšanos Smiltenē

Uz citu datumu pārcelta pilsētas pensionāru klubiņa rīkotā sadziedāšanās pēcpusdiena "No latviešu tautasdziesmu pūra".

"Šo pasākumu rīkosim nevis svētdien, 6. martā, kā paziņojām iepriekš, bet gan otrdien, 8. martā. Atvainojamies un aicinām dziesmu draugus. Arī tā būs svētku diena!" teic pensionāru klubiņa vadītājs Gatis Krūmiņš.

Sadziedāšanās pēcpusdiena notiks pensionāru klubiņa telpās Smiltenē, Smilšu ielā. Sākums - pulksten 15.

Novados