Pie Sarkanā Krusta darbiniekiem Valkā viesojas Vācijas kolēģi

Šodien Valkā ierodas Vācijas Sarkanā Krusta Delbrukas pilsētas organizācijas brīvprātīgie Ulrike Fišbaha un Heincs Mergens, lai iepazītu kolēģu darbu mūsu pilsētā un bijušā Valkas rajona teritorijā.

Sarkanā Krusta Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova stāsta, ka Delbrukas Sarkanā Krusta aktīvisti katru gadu apmeklē Valku un starp abu pilsētu organizācijām ir izveidojusies laba sadarbība. "Vācijas kolēģi pie mums uzturēsies līdz svētdienai.

Viņi ir izteikuši vēlmi iepazīt mūsu pieredzi darbā ar bērniem, iegūt informāciju par iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pastāstīs par jaunumiem arī savā pilsētā," stāsta G. Sokolova.

Novados