Pieredzes brauciens - pakalpojumu pieejamības īstenošana LEADER projektos Latgalē

Valsts Lauku tīkla pasākuma „Pakalpojumu pieejamības īstenošana LEADER projektos Latgalē " un biedrības „Abulas lauku partnerība" organizēto pieredzes apmaiņas braucienu 25.-26.augustā Smiltenes novada nevalstisko organizāciju, pagastu pārvalžu, iniciatīvu grupu pārstāvji devās pieredzes apmaiņā pie Latgales puses partnerībām - Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības „Kaimiņi", Krāslavas rajona partnerības un Preiļu rajona partnerības.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīties ar pakalpojumu piejamības projektu īstenošanas gaitu Latgalē LEADER programmas ietvaros.

Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības ‘Kaimiņi" vadītāja Inga Krekele mūs sagaidīja Nīcgalē, iepazīstināja ar partnerības darbu kopumā, realizētajiem projektiem un dalījās pieredzē projektu vērtēšanā.

Inga bija sagatavojusi mums tikšanos ar vairākiem projektu realizētājiem - Nīcgalē brīvā laika pavadīšanas projektiem - trenažieru zāles aprīkojuma iegādi iedzīvotāju vajadzībai un tautas tērpu iegādi pagasta pašdarbniekiem, Kalupē - ar sociālo pakalpojumu jomā realizētajiem projektiem, Višķos un pa ceļam uz Ambeļu pagastu - pārvietojamās sanitārās sistēmas iegādi un Ambeļu pagastā - par sociālo pakalpojumu projektu iecerēm.

Apbrīnojams ir entuziasms un vēlme ar kādu biedrības pārstāvji plāno izveidot sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu 2 gadus atpakaļ slēgtā skolā. Ambeļu pagastā tikāmies arī ar jauniešu biedrības pārstāvi, kurš iepazīstināja ar savām iecerēm jauniešu iesasitīšanai dažadās aktivitātes pagastā un iesniegtajiem projektiem partnerībā.

Krāslavas rajona partnerības vadītāja Gunta Čizika mums bija sagatavojusi savu programmu- vispirms bija ekskursija pa Pils kompleksu un Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcu, tad mūs sagaidīja noorganiozēts mājražotāju tirdziņs un radošā darbnīca.

Tajā varējām degustēt kulinārā mantojuma tradicionālos latgaliešu mājražojumus, iegādāties tos, piedalīties rotu un māla trauku izgatavošanā. Ar biedrības „Kruoslavys amatnīku broliste" projeku "Amatu istaba - jauns multifunkcionāls amatniecības pakalpojums vietējiem iedzīvotājiem, amatniekiem un novada viesiem" un tā rezultātā piedāvātajiem pakalpojumiem mums pastāstīja Biedrības vadītāja Inta Lipšāne.

Otrās dienas rīts Piedrujā mums sākās ar nelielu ekskursiju gar Latvijas robežu ar Baltkrieviju un tālak jau devāmies uz Skaistas pagastu, kur Iveta Leikuma pastāstīja par īstenojamā Skaistas atbalsta centra projekta "Sociālā pakalpojumu centra ierīkošana Skaistā". Projekts ir tiko uzsākts, ir guvis atbalstu un trīsistabu dzīvoklī taps sociālo pakalpojum centrs Skaista iedzīvotājiem.

Konstantinovā iepazīstamies ar Biedrības „Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība"projektu, kura ietvaros biedrība iegādājās sešas pārvietojamas augļu un dārzeņu kaltes, pārvietojamu aukstās spiešanas eļļas presi un pārvietojamu nokomplektētu sulu spiedi. Sulu spiede ir pieejama zemnieku saimniecībā „Eži". Saimniecības vadītājam tika uzdoti daudzi jautājumi par sniegtā pakalpojuma pieejamību biedrības biedriem un citiem iedzīvotājiem.

Dagdā savukārt guvām pieredzi sociālo pakalpojumu klāsta paplašinašanai no 2 biedrību - invalīdu biedības "Nema" projektu " Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā" un Jauniešu biedrības "Dagne" īstenoto projektu "Inovatīva pakalpojuma radīšana satiksmes drošības apgūšanai bērniem".

Dodoties ciemos pie Preiļu partnerības, Aglonā apmeklējam Karaļkalnu, kur Ēriks Delpers ir darinājis koka skulptūru dārzu, izmantojot Bībeles tematiku. Aglonas Maizes muzejā, tērpusies tautastērpā, mūs sagaida tā saimniece Vija Ancāne. Maizes muzejs ir tikai viena no saimnieces darbošanās jomām, jo zem tā paša jumta viņas vadībā darbojas arī maizes ceptuve, neliels veikaliņš un viesu māja „Pie Vijas".

Preiļu partnerības vadītāja Valija Vaivode mūs sagaida Aizkalnē, kur pagājuša gadā likvidētā skolā darbojas biedrība „Sabiedriskais centrs „Aizkalne". Tās vadītāja Janīna Beča iepazīstināja ar realizētajiem projketiem. Vienā no telpām ir izveidota šūšanas pakalpojumu sniegšanas vieta- gan apmācību organizēšanai gan arī šušanas pakalpojumu sniegšanai.

Savukārt Preiļos Ineta Liepniece dalījās pieredzē ar Preiļu novada domes izveidotā biznesa inkubatora realizēto projektu pakalpojumu sniegšanai uzņēmējiem - biroja tehnikas iegāde, ko var izmantot uzņēmēju savām vajadzībām un Preiļu NVO realizētētajiem projektie - mobīlā šujmašīnu klase un mobilā datorklase apmācību un pakalpojumu sniegšanai.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā katrs no dalībniekiem guva kādu sev noderīgu un jaunu atziņu savu iedeju realizēšanai caur LEADER projektiem. Šadi pieredzes braucieni sekmē un attīsta LEDER ideju - savu ideju iznešana pašiem savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Novados