Sarkanajam Krustam Smiltenē – uzreiz deviņi biedri

Latvijas Sarkanā Krusta (SK) Smiltenes nodaļā ievērojami palielinājies SK biedru skaits.

Šajā organizācijā iestājušās deviņas smiltenietes. Viņas visas strādā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Vidzemes nodaļā."Ir prieks, ka aģentūras darbinieces sapratušas Sarkanā Krusta mērķu un uzdevumu nozīmīgumu. Tas ir katra pilsoņa goda pienākums," sekot šo smilteniešu piemēram aicina LSK Smiltenes nodaļas vadītāja Inguna Apsīte un nodaļas brīvprātīgā darbiniece Gunta Atare. LSK strādā sabiedrības labā: palīdz uzlabot mazaizsargāto cilvēku sociālos apstākļus, pilnveido sabiedrības izpratni par veselīgu dzīves veidu, popularizē un atbalsta bezatlīdzības asins donoru kustību, rīko pirmās palīdzības mācības un sacensības un veic citus pienākumus."Lai palīdzētu organizācijai tās mērķu un uzdevumu izpildē, ir jāiestājas LSK," aicina G. Atare.

Novados