Semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem

2011.gada decembrī tiks izsludināta biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja" vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa III kārta, projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta janvārī ( konkrētam datumam sekojiet līdzi mājas lapā www.zgauja.lv un reģionālajos laikrakstos).

Sakarā ar papildus finansējuma piešķiršanu Stratēģijā ir noteiktas divas jaunas Rīcības: „Lauku saimniecību modernizācija" un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana".

Projektu konkursā tiks izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana gan abās jaunajās, gan arī visās 4 jau esošajās Rīcībās.

Biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja" aicina potenciālos projektu iesniedzējus uz semināriem š.g.6.decembrī : plkst.10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, Latvijas-Igaunijas institūta telpās un plkst.14.00 Apes novada Virešu pagasta Virešos, Saieta namā.

Mācīsimies aizpildīt projekta pieteikuma veidlapas.

Novados