Siguldas novadā tiks veidota kopiena „Cerību sēta”

Sestdien, 30. aprīlī bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni" parakstīja līgumu ar Vētru ģimeni par zemes dāvinājumu, uz kuras tiks veidota Kopiena „Cerību sēta" - tajā dzīvos un strādās jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.

Biedrības „Cerību spārni" valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina saka: „Ir piepildījies sapnis, ka mūsu bērni un jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem varēs dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi, būt noderīgi un atbilstoši savām spējām nodarbināti. Diemžēl šobrīd valsts līmenī netiek atbalstīti šādi pakalpojumi, kaut gan citās valstīs arī kaimiņvalstī Igaunijā šādi Camphill tipa ciemati tiek atbalstīti.

Latvijā daudzas šādas sociālas iniciatīvas balstās uz entuziastu pleciem, mēs esam entuziasti, bet arī saskatām, ka šādi mēs varam palīdzēt ļoti daudzām ģimenēm un iekustināt, lai šāds atbalsta modelis veidotos arī citās Latvijas vietās un tad arī varbūt valsts līmenī sapratīs, ka šāds pakalpojums ir daudz efektīvāks un vērtīgāks. Lai izveidotu Kopienu „Cerību sēta" nozīmīgs būs katra līdzcilvēka atbalsts un palīdzība, mēs ticam, ka kopīgi apvienojot spēkus idejas vārdā ir iespējams paveikt lielus darbus".

Biedrība „Cerību spārni" jau apmēram trīs gadus ir strādājusi, lai izpētītu kā darbojas Camphill tipa ciemati Vācijā, Zviedrijā, Somijā un Igaunijā. Pagājušajā gadā biedrība izstrādāja kopienas „Cerību sēta" koncepciju, uzsāka diskusijas ar sabiedrību un meklēja kopienas izveides vietu.

Lai izveidotu Kopienu „Cerību sēta", kurā jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši savām spējām un ar nepieciešamo atbalstu, varēs dzīvot pēc iespējas patstāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi, būt noderīgi sabiedrībai un nebūt tikai patērētāja lomā, ļoti būtisks būs ikviena, kuram ir šāda iespēja, lielāks vai mazāks atbalsts, tādēļ biedrība „Cerību spārni" izsaka pateicību Ilzei un Jānim Vētrām, par to, ka šī ģimene novērtē biedrības ieceri un ir uzticējusi savas dzimtas zemi kopienas veidošanai.

Novados