Tikai strādājot kopā var panākt daudz 2

Valkas rajona biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" (ATBALSTS) rīkotajā pasākumā tās biedri atskatījās uz paveiktajiem darbiem, laiku veltīja sarunām un dejām, bet iekšējais nemiers par labklājību valstī nerimst.

"Biedrība otro gadu realizē šādu projektu, kad Ziemassvētku pasākums tiek apvienots ar šā gada paveikto, iesākto darbu un projektu izvērtēšanu. Kopā sanākšanu rīkojām decembra sākumā, jo 3. decembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā invalīdu diena, un klāt ir arī adventes laiks," stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Diāna Vītola.Uz pasākumu bija ieradušies 97 cilvēki no visa rajona. Piedalījās arī Valkas sociālā aprūpes nama iemītnieki un speciālisti.Dalībnieki vēroja biedrības deju kopas "Pīlādzītis" sniegumu un klausījās muzikantus Viktoru Tilčiku & Pēteri Kokarēviču, bet vakara vadītāja bija Maija Jančevska.ATBALSTS ir viena no tām organizācijām Latvijā, kurai izveidojusies cieša sadarbība ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "APEIRONS". Kopā ar viņiem tiek realizēti daudzi projekti Latvijā, tai skaitā, Valkas rajonā dzīvojošiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. "Mēs esam kā pilntiesīgi sadarbības partneri un tāpēc atbalstam visas aktivitātes, ko "APEIRONS" veic Latvijā kopumā. Cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja aktīvi līdzdarboties, jo mēs kā organizācija tiešām esam attīstījušies tik tālu, ka spējam realizēt Eiropas Savienības sociālā fonda un Nodarbinātības Valsts Aģentūras projektus. Būtībā šo projektu rakstīšana un realizācija ir prioritāte, jo tas ļauj paveikt daudz labus darbus. Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" biedru skaita ziņā ir lielākā, jo tajā ir vairāk kā 400 cilvēku ar īpašām vajadzībām. Tomēr Valkas rajonā šo cilvēku ir daudz vairāk," saka D. Vītola.Pašreiz tiek realizēts projekts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti kopš dzimšanas. Valkas rajonā ir 131 ģimene, kurā ir bērns ar invaliditāti, bet projektu iesaistās 10, lai varētu kvalitatīvāk strādāt.D. Vītola piebilst, ka projektā ir paredzēts iepazīties ar pilnīgi visu likumdošanas bāzi, kas attiecās uz šo problēmu risinājumu."Uzskatu, ka valsts likumdošana ir sakārtota tādā līmenī, ka visi likumi ir pozitīvi vērsti. Tikai problēmu rada tas, ka cilvēki nepārzina visas savas tiesības un, ne vienmēr zina kā konkrētā situācijā būtu jārīkojas. Jāpiebilst, ka likumdošana nemitīgi mainās, jo pirms diviem gadiem tā vēl nebija tādā līmenī kā tagad," atklāj biedrības valdes priekšsēdētāja.Biedrība līdzdarbojas pilsētu vai pašvaldību attīstības programmu veidošanā, pastāv par to, lai dažādas programmas paredzētu aktivitātes, kas attiektos uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, izglītības, sociālajā vai infrastruktūras jomā."Man ir liels gandarījums, ka mēs tiešām esam organizācija, kas spēj iet līdzi laikam un palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc paldies gribu teikt SIA "Vidzemīte" kolektīvam, īpaši direktoram Aigaram Bāliņam, Brantu pagasta pašvaldībai, Ķekavas putnu fabrikas kolektīvam, zemnieku saimniecības "Rožkalni" īpašniekiem Līvijai un Ivaram Ādamsoniem, biedrības biedriem - Natai Pērkonei, Vladai Zvīnei, Ārijai un Teodoram Vorpuļiem par atbalstu pasākuma rīkošanā," pateicas D. Vītola.

Komentāri 2

Anete

Patīkami,ka kāds to vispār vēl dara.Lai veiksme Jums līdzās.

pirms 13 gadiem, 2007.12.16 01:23

Novados