Turpinās aktīvu sadarbību ar NVO

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2011.gadā sekmīgi darbojusies, attīstot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (turpmāk - NVO). Arī nākamajā gadā tā tiks turpināta, jo līdzšinējā pieredze apliecina - sadarbība ir veiksmīga, un ieguvēji ir visi šajā darbā iesaistītie.

Ar gandarījumu var atzīmēt, ka līdzšinējā sadarbība paralēli tādām jau sevi pierādījušajām formām kā padomēm ieguvusi jaunus izpausmes veidus - noslēgti vairāki sadarbības līgumi par atsevišķu vides institūciju kompetencē esošo funkciju nodošanu NVO.

Tā, piemēram, Valsts vides dienesta sadarbība ar Latvijas Makšķernieku asociāciju devusi iespēju paaugstināt sabiedrisko vides inspektoru sagatavošanas kvalitāti, kā arī nodrošināt viņu turpmāku bezmaksas apmācību. Savukārt vides inspektori jau pierādījuši savu nozīmīgo lomu vides resursu saglabāšanā, ierobežojot gan maluzvejnieku, gan kāpu izbraukātāju nelikumīgās aktivitātes.

Joprojām nozīmīgu lomu šajā sadarbībā ieņem arī kopīgs ministrijas un NVO darbs dažādās padomēs - kopumā deviņās, aptverot vides aizsardzības un klimata jautājumus, kā arī cenšoties līdzsvarot iedzīvotāju un vides intereses īpaši aizsargājamajās teritorijās. Kopā ar NVO tiek arī strādāts, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju optimizāciju un Latvijas elektroniskās pārvaldes koordināciju.

Vienlaikus intensīvs darbs visa gada garumā norisinājies dažādās darba grupās, kurās iesaistīti vairāk nekā 30 NVO pārstāvji.

Ministrijas atbildīgie eksperti vairākkārt - gan tikšanās laikā ar NVO pārstāvjiem, gan starpinstitūciju diskusijās - atzinīgi novērtējuši šīs sadarbības ieguvumus. Īpaši svarīga tā ir situācijās, kad nepieciešams izstrādāt jaunus vai precizēt jau esošus tiesību aktus, un kopumā 2011.gadā NVO līdzdarbojušās vairāk nekā 150 tiesību aktu izstrādē.

Sadarbība ar NVO pārstāvjiem sniedz iespēju paskatīties uz aktuāliem jautājumiem no citas, dažkārt - plašākas perspektīvas un meklēt risinājumus, kas būtu pieņemami iespējami visām iesaistītajām pusēm, tādējādi arī nodrošinot sabiedrības atbalstu ministrijas īstenotajai politikai.

Novados