Apmācības Vidzemes reģiona jauniešiem “ES pa VIDu ZEMEI”

Ja esi jaunietis, kurš darbojas kādā Vidzemes biedrībā vai nodibinājumā, un vēlies, lai Tava organizācija būtu mazāk atkarīga no citiem finansējuma avotiem un veidotu ieņēmumus savu mērķu īstenošanai, piesakies apmācībām “ES pa VIDu ZEMEI”.  Apmācībās Tu iepazīsies ar finanšu  ilgtspējas  modeļiem nevalstiskajā organizācijā un radīsi savas naudas piesaistes idejas. 


Programmā būs iespēja piedalīties pieredzējušās lektores, "zināšanu eņģeļa" Vitas Brakovskas vadītajā “Nākotnes pilsētas spēlē”, kas attīsta radošu domāšanu un sniedz jaunus, spēcīgus impulsus turpmākajiem darbiem, kā arī gūt vērtīgas atziņas un formulas no panākumus guvušajiem sociālajiem uzņēmējiem Latvijā.


Apmācību  norises  laiks  un  vieta:  no 2016. gada 8. janvāra līdz 2016. gada 10. janvārim, Burtnieku novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā, Burtniekos, Jaunatnes ielā 15, LV­4206.


Pieteikšanās termiņš: līdz 2015. gada 11. decembrim

(rezultāti tiks paziņoti personīgi līdz 2015. gada 15. decembrim).


Apmācību mērķis: Veicināt Vidzemes reģiona ar jauniešiem saistīto biedrību un nodibinājumu prasmes veikt saimniecisko darbību, lai piesaistītu naudas līdzekļus savu mērķu īstenošanai.


Apmācību uzdevumi:

● sniegt jauniešiem izpratni par globālo procesu ietekmi uz sadzīvi, jaunas iemaņas un atziņas komandu darbā, iespēju apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos radošos resursus, izpratni par koprades procesa spēku, izpratni par pārmaiņu nepieciešamības būtību un to, ka viss atkarīgs tikai no pašu paveiktā;

●    paplašināt jauniešu redzesloku;

●    likt jauniešiem sajusties kā ideju ģenerēšanas procesa dalībniekiem;

● radīt iedvesmu no mazbudžeta uzņēmējdarbības piemēriem, attiecināt tos arī uz savām prasmēm, radīt idejas un testēt – pārliecināties praksē, cik būtiski ir idejas testēt;

●    attīstīt Vidzemes nevalstisko organizāciju prasmes rast finansējumu, veicot saimniecisko darbību.


Dalībnieku profils: Vidzemes reģiona jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri darbojas kādā no Vidzemes biedrībām vai nodibinājumiem.


Apmācības vadīs: Vita Brakovska un Artis Krists Mednis.Dalībnieku ieguldījums: Apstiprinātajiem apmācību dalībniekiem jāmaksā simboliska dalības maksa 5 EUR apmērā, kas organizatoriem sniegs lielāku garantiju, ka dalībnieks ieradīsies uz apmācībām. Pēc apmācībām savā novadā jāizdara kāds mazs vai liels labais darbs un jāatsūta organizatoriem īss šī labā darba apraksts un 5 fotogrāfijas, kur tas tiek veikts.Piesakies, aizpildot anketu elektroniski: http://ej.uz/espaviduzemei

Novados