Grāmatvedības seminārs nevalstiskajām organizācijām

2015.gada 17.decembrī, plkst. 10.00 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās Galdnieku ielā 10b notiks NVO (nevalstisko organizāciju) vadītājiem, grāmatvežiem, biedriem, brīvprātīgajiem, kā arī citiem interesentiem. Seminārs par vienkāršās grāmatvedības uzskaiti, kārtošanu, jaunāko nodokļu politikā.


Seminārā iegūsim zināšanas par:


Grāmatvedības funkcijas biedrībās; ieņēmumu veidi biedrību darbībā un to uzskaite (saimnieciskā darbība, biedru naudas, ziedojumi, dotācijas, projektu finansējumi u.c.);  izdevumu veidi biedrību darbībā, to juridiskais noformējums un attaisnošana (t.sk. bilance, peļņas/zaudējumu aprēķini, naudas plūsmas, ieņēmumu/izdevumu reģistrs, pamatlīdzekļi, nodokļi, u.c.); biedrības gada pārskata sastādīšana; sabiedriskā labuma organizāciju darbība un atskaites (t.sk. ziedojumu pareiza noformēšana, nodokļu atlaides ziedotājiem). Seminārā būs iespējas uzzināt par grāmatvedības kārtošanu arī saimnieciskās darbības veicējiem.

 

Semināru vadīs NVO finanšu un grāmatvedības jautājumu speciāliste, sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande (Rīga).

 

Seminārs ir biedrības LISA „Variņi” projekta „Ieklausies un sadzirdi” pasākums. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, administrē Sabiedrības integrācijas fonds, līdzfinansē Smiltenes novada dome.

 

 Aicinām nevalstisko organizāciju dalībniekus aktīvi iesaistīties pasākumos!

Dalībniekus lūdzu pieteikties līdz 16.decembrim 

20151209-0821-screenshot-2.jpg

Novados