Izglītojošs seminārs ideju daudzveidības veicināšanai

SIA LLKC Valkas nodaļa 2.un 3.decembrī pl.10:00 Valkā Rīgas ielā 12A (2.dec. Bistro Jumis lielajā zālē un 3.dec. izbraukums uz Rūjienas novadu ) rīko izglītojošo semināru par LEADER tēmu , kurā mērķis ir VRG  “Lauku partnerības Ziemeļgauja” un “Abulas lauku partnerība” teritorijas iedzīvotājiem iepazīt kaimiņu teritorijās darbojošās VRG “No Salacas līdz Rūjai” realizētos projektus iepriekšējā programmēšanas periodā, un darbības  analīzi, lai veicinātu ideju daudzveidību. Seminārā tiks informēts  arī par stratēģiju izstrādes gaitu šim programmēšanas periodam.

Semināra programma un informācija par pieteikšanos pielikumā.

Novados