Izsludina pieteikšanos drošības projektu finansējuma saņemšanai

If Apdrošināšana turpina iesākto iniciatīvu par drošas apkārtējās vides veidošanu un izsludina jaunu pieteikumu pieņemšanu atbalstam no If Drošības fonda. Fonda mērķis ir atbalstīt projektus, kas dod ieguldījumu drošības uzlabošanā, samazina negadījumu risku un līdz ar to rada drošāku apkārtējo vidi.

“If ir sociāli atbildīgs uzņēmums un mēs turpinām If Drošības fonda savulaik iesāktos labos darbus, lai veidotu drošāku apkārtējo vidi. Aicinu gan nevalstiskās organizācijas, gan izglītības iestādes, gan jauniešu interešu klubus un citas bezpeļņas organizācijas izmantot iespēju un pieteikties atbalsta saņemšanai. Kopīgi radīsim drošāku vidi mums apkārt!” aicina If Apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs.

Finansējuma apmērs un kam tas tiek piešķirts

Tiek piešķirts finansējums trīs projektu īstenošanai – katram pa 1000 eiro.

Finansējums tiek piešķirts jebkuru ar drošību saistītu jautājumu risināšanai. Piemēram, drošības inventāra (kameru, apgaismojuma u. c.), atstarojošo vestu, velosipēdistu ķiveru, dūmu detektoru un cita aprīkojuma iegādei, nožogojuma ierīkošanai vai salabošanai, spēļu un mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, kāpņu margu ierīkošanai un citiem idejiski atbilstošiem projektiem.

Kampaņas norise 

Kampaņa norit divās kārtās. Pirmajā kārtā pieteikumu iesūtīšana notiek no 19. oktobra līdz 15. novembrim. Savukārt to izvērtēšana un finālistu noteikšana notiek no 16. līdz 23. novembrim. Otrajā kārtā no 24. novembra līdz 13. decembrim norisināsies publisks balsojums par trim projektiem - finālistiem, kuru īstenošanai tiks piešķirts finansējums. 

Kā iesniegt pieteikumus

Pieteikuma veidlapa pieejama If Apdrošināšanas tīmekļa vietnē www.if.lv/drosibasfonds

Novados