Labdarības organizācijas aicina pieteikties a/s Latvijas valsts meži sociālās jomas projektu konkursam

Šogad 300 000 eiro no a/s Latvijas valsts meži (LVM) ziedojuma sociālajai jomai publiskā konkursā sadalīs sabiedriskā labuma organizācijām. Kā rāda iepriekšējo trīs gadu pieredze, interese par ziedojumu sociālai jomai ir ļoti liela un LVM sniegtais atbalsts tiek augti novērtēts. 


Jau ceturto gadu, pēc veiksmīgi aizsāktas un profesionālas sadarbības, LVM ziedojumu sociālai jomai uzticējusi sadalīt publiskā konkursā nodibinājumam „Fonds „Ziedot””, sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Bērnu fonds” un biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”. 


Sadarbība starp LVM un fondu „Ziedot”, Latvijas Bērnu fondu un Latvijas Samariešu apvienību tika uzsākta 2011.gadā, noslēdzot vienošanos par ziedojumu piešķiršanu publiskā konkursā. Sadarbība paredz nozīmīgu atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, dodot iespēju tām saņemt finansējumu sociālās jomas projektu īstenošanai visā Latvijā. Kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, interese par ziedojumu sociālai jomai ir ļoti liela. Pagājušajā gadā uz pieejamo finansējumu tika saņemti 208 projekta pieteikumi par kopējo summu 1 miljons 497 tūkstoši eiro. Pieteikumi 3 reizes pārsniedza pieejamo finansējumu. 


Līdz 2015.gada 31.janvārim biedrības un nodibinājumi tiek aicināti pieteikties atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem par kopējo summu, 300 000 eiro, šādās prioritārajās jomās:

Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;

Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;

Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;

Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.


Plašāka informācija ar projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu pieejama mājas lapā www.ziedot.lv, kur pieejamas arī iepriekšējo gadu projektu saturiskās un finanšu atskaites. Ziedot.lv regulāri atspoguļo LVM ziedojumu izlietojumu, tādā veidā rūpējoties par maksimāli godīgu un caurspīdīgu projektu realizēšanas gaitu, kā arī atspoguļojot LVM ziedojuma nozīmīgumu sociālās jomas attīstībā, sniedzot būtisku atbalstu dažādām sabiedrības grupām. Iepriekšējos trīs gados kopumā realizēti 174 sociālās jomas projekti, sniedzot atbalstu vairāk nekā 279 tūkstošiem cilvēku.


Ņemot vērā lielo biedrību un nodibinājumu interesi un informatīvos jautājumus par veiksmīgāku projektu pieteikuma iesniegšanu, 9.janvārī tiek rīkots informatīvs seminārs, kur klātienē biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, tiks izskaidrota konkursa pieteikuma iesniegšanas kārtība un sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pietiekšanās līdz 5. janvārim, rakstot uz [email protected], tēmā norādot "informatīvs seminārs". 

Novados