Noslēdzies biedrības “Pāvulēni” projekts “Vairosim mīlestību”

Piektdien, 22. aprīlī, Ēveles pagasta pamatskolā notika biedrības “Pāvulēni” projekta “Vairosim mīlestību” noslēguma pasākums. Dalībnieku un interesentu lokā bija iespēja atskatīties uz gadu ilgušā projekta aktivitātēm un paveiktajiem labajiem darbiem.     

No pērnā gada 1.maija līdz šā gada 30.aprīlim biedrība “Pāvulēni” īstenoja Burtnieku novada pašvaldības un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” finansēto projektu “Vairosim mīlestību”. Kopējās projektu izmaksas bija 12179,03 EUR, no kā 90 % finansēja EEZ finanšu instruments, savukārt 10% līdzfinansēja Burtnieku novada pašvaldība. 

Projekta mērķis bija ar brīvprātīgā darba palīdzību veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, sekmējot starppaaudžu sadarbību sociālo problēmu risināšanā un prasmju nodošanā. Projekts paredzēja nodrošināt daudzpusīgas aktivitātes, kas veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā. Caur veselīga brīvā laika pavadīšanu, apmācībām un lekciju cikliem par ģimenes un svētku svinēšanas tradīcijām tika sniegta iespēja sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām integrēties sabiedrībā, apgūt dažādas prasmes un tās pilnveidot. 

Projekta laikā tika īstenotas dažādas veselīgas un sportiskas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes: ārstnieciskā vingrošana, dažādas sporta spēles un sporta dienas. Tika veidotas arī dažādas apmācības: bērnu emocionālās audzināšanas nodarbības vecākiem, datorapmācības, kā arī lekciju cikli: “Seksuālā izglītība”, “Ārstnieciskie augi katras mājas aptieciņai”, “Ēdienu gatavošana , veselīgs uzturs – katras ģimenes pavards”, “Ziemassvētku akcija”. Projekta ietvaros tika celtas gaismā svētku svinēšanas tradīcijas: vasaras, ziemas un pavasara saulgrieži kā arī Miķeļdienas un Mārtiņdienas. Bija iespēja doties arī ekskursijā pie trim Burtnieku novada uzņēmējiem.  

Projekta tiešie labuma guvēji bija Burtnieku novada Ēveles pagasta iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, kā arī personas ar invaliditāti. Kopskaitā projekta aktivitātēs piedalījās un iesaistījās 364 dalībnieki un 20 brīvprātīgie, kuri palīdzēja realizēt projekta aktivitātes un veidot atgriezenisko saikni ar projekta dalībniekiem.

Ar tautasdziesmu maģiskajiem vārdiem, spēku, mieru un klusumu pasākumu noslēdza Inga Karpiča.  

Novados