Svētku pasākums Ziemassvētku noskaņās

            Atzīmējot Starptautisko invalīdu dienu, Biedrība ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, savus biedrus no Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem, aicināja kopā uz svētku pasākumu 6.decembrī, Smiltenes novada Brantu pagasta klubā Vidzemīte. Pasākumu atklāja Biedrības ATBALSTS valdes priekšsēdētāja Diāna Vītola, kura arī informēja par iegūto atzinības rakstu. 

            Svētku pasākumu iedancoja senioru deju kolektīvs „Pīlādzītis”, iedziedāja senioru koris „Mežābele”. Pasākuma gaitā Biedrības ATBALSTS valdes priekšsēdētāja D.Vītola pateicās biedrības aktīvākajiem atbalstītājiem un organizatoriem. 

           Ziemassvētku noskaņās mūs ieveda rūķi izspēlējot pasaku par ziemeļbriežiem, kamanām, rūķiem un sniegu, kurā tika iesaistīts ikviens pasākuma apmeklētājs. Par to, lai lustīgs būtu deju solis rūpējās muzikanti Sandra Siliņa & CO. 

          Pasākumu apmeklēja kupls skaits biedrības aktīvistu. No Strenču novada bija 29 aktīvisti. Ar mums kopā devās arī Strenču PNS dalībnieki ar savu azartisko sociālo darbinieci Sandru Vorpi.

          Strenču novada Biedrības ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grupas vārdā, vēlos teikt paldies pasākuma organizatoriem, Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam par atbalstu nodrošinot ar transportu un šoferim Rolandam Tēbergam!


Novados