Valkas dāmu klubs saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu

Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Nāc un dari! Tu vari!” atbalstu saņēmušas 57 Latvijas biedrības un nodibinājumi, kuru darbība aptver 50 Latvijas novadus. Tostarp decembra pirmajā nedēļā atbalstītas jaunas aktivitātes septiņās rosīgās organizācijās, arī biedrībā “Valkas dāmu klubs”.


Biedrība pazīstama pilsētā un novadā ar savu rosīgo darbību kultūras jomā. Literārie konkursi bērniem, oriģinālas idejas vides sakopšanā ikdienā un svētku reizēs, pulcēšanās rokdarbu klubiņā, deju grupas nodarbības – tas viss piepilda kluba dalībnieču laiku Valkā. Īpašā cieņā šeit ir dziedāšanas tradīcijas. Senioru kora “Dziesmu rota” rīkotos sadziedāšanās pasākumus apmeklē kupls skaits interesentu, jo tajos vienmēr var uzzināt ko jaunu, satikt sen neredzētas paziņas un kopā no sirds izdziedāt mīļākās dziesmas.

 Kluba rīkotie sadraudzības pasākumi, labdarības koncerti un līdzdalība novada kultūras pasākumos Valkas senioriem palīdz saglabāt prieku un optimismu, turklāt jaunie tautas tērpi, kas būs iegādāti par fonda finansējumu projektā “Dziedāsim mūža garumā!” (EUR 1`706), stiprinās dziedātāju pašapziņu un lepnumu par savu veikumu, iepriecinot vismaz 800 cilvēku tikai viena gada laikā vien. 


Šonedēļ fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros atbalstu saņēma septiņas biedrības: Ventspils novada biedrība „Invalīdu biedrība “Labas pārmaiņas”, Cēsu invalīdu biedrība, Talsu novada krīžu centrs, Siguldas biedrība “Cerību spārni”, biedrība “Valkas dāmu klubs”, biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” no Daugavpils novada un biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” no Varakļāniem. 

Visas biedrības un nodibinājumi, kas saņēma fonda atbalstu, ar savu rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem. Atbalstīto organizāciju aktivitātes aptver dažādas jomas, tostarp sociālo palīdzību, darbu ar bērniem un ģimenēm, kultūru un radošas iniciatīvas, darbu ar senioriem, jauniešu aktivitātes. 

Novados