Piedāvā apmeklēt kursus šūšanā un datordizainā

Biedrība „Aicinājums Tev" aicina ikvienu interesentu piedalīties apmācību kursos šūšanā un datorapmācībā, kvalificētu pasniedzēju vadībā. Apmācību kursi šūšanā tiek piedāvāti ceturtdienās no pulksten 15.00 līdz18.00, savukārt apmācību kursi datordizainā un datorapmācībā tiek piedāvāti trešdienās un ceturtdienās individuāli kursantiem piemērotā laikā. Kursi notiek biedrības "Aicinājums Tev" telpās Blaumaņa ielā 10, Siguldā.

Biedrība „Aicinājums Tev" veiksmīgi realizējusi projektu „Siguldas novada iedzīvotāju radošo prasmju pilnveidošana šūšanā, izšūšanā un datordizainā", kas 2009. gadā tika iesniegts un guva atbalstu Rīgas reģiona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā konkursā ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" LEADER programmas ietvaros. Projektu līdzfinansēja Siguldas novada dome.

Siguldas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Jurkāne informē, ka projekta tiešais mērķis ir šūšanas un datordizaina radošo darbnīcu izveidošana, lai apmācītu Siguldas novada iedzīvotājus un pilnveidotu viņu radošās prasmes šūšanā, izšūšanā un datordizainā. Projekts tika īstenots divās daļās.

„Projekta pirmajā daļā iegādāti pamatlīdzekļi - šūšanas darbnīca, papildināta ar 12 jaunām šujmašīnām, overloku un modernu izšūšanas mašīnu, kuru ir iespējams pieslēgt pie datora un ar speciālu datordizaina programmu modulēt izšujamo rakstu," norāda L. Jurkāne.

Savukārt datoru klase tika papildināta ar četriem jauniem datoriem un datorgrafikas programmu. Projekta otrajā daļā notika apmācības šūšanā, izšūšanā un datorgrafikā. Šajā aktivitātē tika iesaistīti cilvēki ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi un citi novada iedzīvotāji, tādejādi nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem kopā papildināt savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kā ari lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Papildus informācija pa tālruņiem: 67973153, 67973158 vai 26421634.

Novados