Sarosās rokdarbnieces Palsmanē

Vakar Palsmanē vietējā sieviešu biedrība "Spēkavots" uzņem tapošanas meistari no Raunas Inesi Puriņu, lai vienotos par izdevīgāko nodarbību laiku.

Sākoties rudens sezonai, pagasta rokdarbnieces ir sarosījušās un mudina "Spēkavotu" atkal pulcēt viņas kopā, stāsta biedrības vadītāja Birute Mežale.

"Ceram no I. Puriņas uzzināt jaunus rakstus un kādā svētdienā tikties viņas vadītajā nodarbībā," piebilst B. Mežale.

Ņemot vērā palsmaniešu interesi, novembrī nodarbības plānotas arī dekupāžas tehnikā, kad, izmantojot salvetes vai citu papīra aplikāciju, var izrotāt dažādus priekšmetus, piemēram, traukus.Rokdarbnieces savās telpās Palsmanes kultūras namā uzņems biedrība "Spēkavots".

Šogad biedrība ar LEADER programmas atbalstu īstenoja projektu "Mēbeļu iegāde radošās darbnīcas ierīkošanai". Rezultātā ir iegūta daudzfunkcionāla biedrības telpa, kas apmēbelēta un iekārtota kā radošā darbnīca. Mērķis bija pagasta iedzīvotājiem radīt vietu, kur viņi ar minimāliem līdzekļiem varētu sev un ģimenei pagatavot noderīgas lietas.

"Spēkavota" biedri jau apguvuši zīda apgleznošanu, tapošanu, pērlīšu vēršanu, dzijas un auduma ziedu darināšanu.

Novados