Trikātā diskutēs par inovācijām un radošumu tūrismā

5.novembrī plkst. 14.00 Trikātas Saieta namā „Depo” jau 26. reizi pulcēsies Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome, kurā tiks diskutēts par inovācijām un radošumu tūrismā. Uzņēmējdarbībā  vārds „radošums” ir saistīts ar netradicionāliem risinājumiem, kas rada panākumus, laikmetīgumu, izdomu, jauninājumu tendencēm un azartu to ieviešanā. 

Tomēr uzņēmējiem vienmēr ir aktuāls jautājums, kā realizēt „īstās” idejas, kā prast saskatīt un novērtēt iespējas, būt soli priekšā laikā? Šoreiz sēdes dalībnieki varēs ielūkoties Kurzemes pieredzē, jo par jaunievedumiem tūrisma uzņēmējdarbībā stāstīs Kurzemes tūrisma asociācijas priekšsēdētājs, Kuldīgas Tūrisma informācijas centra vadītājs un kaislīgs fotogrāfs Artis Gustovskis. A.Gustovskis stāstīs gan savu, gan uzņēmēju pieredzi inovatīvu risinājumu un jaunu tehnoloģiju ieviešanā ceļotāju apkalpošanā, tūrisma piedāvājuma radīšanā un attīstīšanā. 

Tāpat konsultatīvās padomes dalībnieki uzzinās par tūrisma akcijas „Apceļo Valmieras pusi!” rezultātiem, pārrunās akcijas laikā gūtās atziņas, kā arī tiks informēti par aktivitātēm, kas plānotas Patriotisma nedēļas ietvaros un citiem jautājumiem.Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome dibināta 2010.gadā ar mērķi veicināt Valmieras pilsētas, Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadu konkurētspēju tūrismā, reģionālā un nacionālā līmenī, kā arī sekmēt augstvērtīga, pievilcīga un atpazīstama Valmieras pilsētas tūrisma tēla veidošanos. Konsultatīvo padomi veido tūrisma speciālistu, ekspertu un uzņēmēju pārstāvji.  Nākamā sēde notiks 10.decembrī.

Atpūta