Aicina interesentus apmeklēt jaunās apmācības programmas

Aicinām interesentus apmeklēt jaunās apmācības programmas:

 Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pavadoņa apmācība.

 Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pavadoņa - asistenta apmācība.

      No 2011.g. 1.janvāra ir stājies spēkā „Invaliditātes likums", kurā ir akceptēta asistenta nepieciešamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Katram invaliditātes veidam ir sava specifika un balstoties uz šo likumu esam izstrādājuši divas apmācību programmas, kuras dos iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kontaktējoties un pavadot neredzīgus un vājredzīgus cilvēkus.

Pavadoņi ir tādas personas, kuri palīdz neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem nokļūt līdz cilvēkam nepieciešamajam objektam.

         Pavadonis-asistents pilda ne tikai pavadoņa pienākumus, bet pavadoņa-asistenta funkcijas ir daudz plašākas. Asistentam ir jābūt attiecīgi izglītotam, lai tas varētu sniegt atbalstu kārtojot dažādas formalitātes. Viņa pienākumos ietilpst fiziska asistēšana un/vai pārraudzība palīdzot veikt ikdienas aktivitātes, pārvietošanos un palīdzot vadīt mājsaimniecības darbus, nodrošinot maksimālu iespēju klienta pastāvībai un neatkarībai sabiedrībā, piemēram, aizvedot, atvedot un palīdzot klientam poliklīnikā, slimnīcā, pasu daļā, bankā vai kādā citā iestādē. Tāpat pavadoņa - asistenta pienākumos ir asistēt dažāda veida mācību iestādēs, darbā un kvalifikāciju kursos.

„Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pavadoņa apmācība."

Mērķauditorija. Sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, brīvprātīgie, visi interesenti, kuri vēlas padziļināt zināšanas un prasmes šajā jomā.

Programmas mērķis. Sniegt informāciju un noderīgas iemaņas interesentiem par neredzīgu un           vājredzīgu cilvēku pavadonības paņēmieniem, iegūstot teorētiskas un praktiski izmantojamas zināšanas šajā darbā.

Tematika. Orientēšanās un mobilitāte neredzīgu, vājredzīgu cilvēku dzīvē:

   Baltais spieķis;

   Termini: pavadonis, pavadonības tehnikas;

   Orientēšanās vidē - orientēšanās metodes telpā;

   Orientēšanās vidē - apkārtējā vidē;

   Drošas pārvietošanās paņēmieni.

Programmas garums. 1 diena: 6 stundas.

Programmu beidzot. Rīgas domes licencēts sertifikāts.

Programmas izmaksas. Dalības maksa vienai personai 25 Ls (summā iekļauti nodokļi un kafijas pauze).

„Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pavadoņa -asistenta apmācība."

Mērķauditorija. Sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālie aprūpētāji, studējošie šajā jomā, brīvprātīgie, visi interesenti, kuri vēlas padziļināt zināšanas un prasmes šajā jomā.

Programmas mērķis. Sniegt informāciju un noderīgas iemaņas par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku asistēšanas un pavadonības paņēmieniem, iegūstot teorētiskas un praktiskas zināšanas šajā darbā.

Tematika. 1. Sociālo pakalpojumu pieejamība Latvijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

              2. Neredzīgu, vājredzīgu cilvēku funkcionālās īpatnības.

3. Psiholoģiskā adaptācija.

4. Kompensācijas mehānismi.

5. Orientēšanās un mobilitāte.

6. Tehniskie palīglīdzekļi.

Programmas garums. 3 dienas: 18 stundas.

Programmu beidzot. Rīgas domes licencēts sertifikāts.

Programmas izmaksas. Dalības maksa vienai personai 75 Ls (summā iekļauti nodokļi un kafijas pauzes).

Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu:LV82UNLA 0050003775003

Saņēmējs: SIA Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs

Reģ. Nr. 40003654797; Bankas kods: AS SEB Banka, UNLALV2X

Pieteikties apmācībai:

Tālrunis: 67531602; 67532324, mob.tālrunis: 29232267       

e-pasts: [email protected]

Apmācības vieta: Pāles iela 14/14, Rīga, LV-1024, Jugla

Veselība