Dzīvības koks izdod informatīvo materiālu "Atklāti par vēzi"

Turpinot oktobra - krūts veselības mēneša aktivitātes, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks sāk publicēt informatīvo materiālu sēriju "Atklāti par vēzi", kurā pavisam paredzētas četras sadaļas par šādiem tematiem: "Man ir vēzis", "Manam dzīvesbiedram ir vēzis", "Man pazīstamam cilvēkam ir vēzis", "Manai mammai/ tētim ir vēzis". Tādējādi tiks skarti daudzi onkoloģiskajam pacientam un viņa tuviniekiem būtiski jautājumi, uz kuriem ikdienā grūti atrast atbildes, piemēram, kā pateikt tuviniekiem, ka atklāts vēzis?; kā atbalstīt sievu pēc krūts vēža?; kā sakārtot darba attiecības?; kā palīdzēt vecākiem slimības gadījumā? Utt.

 
Veiktās aptaujas liecina, ka nereti tieši informācijas trūkumus, savu tiesību un iespēju nezināšana ir pacientu diskriminācijas un bezspēcības cēlonis. Šo informatīvo materiālu mērķis ir veicināt pacientu un viņu tuvinieku informētību gan emocionāli, gan racionāli, iedrošinot apzināties un aizstāvēt savas intereses un tiesības, kā arī palīdzēt sagatavoties gluži sadzīviskiem notikumiem un jautājumiem, kas sagaida ikvienu pacientu un viņa tuviniekus.
 
Jāpiezīmē, ka vispirms katra no sagatavotajām sadaļām tiks publicēta interneta vietnē www.dzivibaskoks.lv, bet projekta noslēgumā visas daļas tiks apvienotas drukātā izdevumā, kura tirāža būs 2000 eksemplāru un tas tiks izplatīts bez maksas Rīgas klīnikās, kā arī caur Rīgas sociālajiem dienestiem. Oktobrī, kad pastiprināta uzmanība visā pasaulē tiek pievērsta krūts veselībai, pirmā vietnē www.dzivibaskoks.lv tiek publicēta sadaļa “Manai mammai/ tētim ir vēzis”, kas domāta pusaudžu auditorijai un skar daudzus sadzīves, savstarpējo attiecību, kā ari psiholoģiska rakstura jautājumus. Pusaudžu vecums jau pats par sevi ir viens no sarežģītākajiem personības attīstības posmiem, taču, ja šajā laikā nākas saskarties ar vecāku slimību, tad nepieciešama liela izturība un noteikti noderēs arī šāda veida praktiski pielietojama informācija.
 
Informatīvo materiālu tiešā auditorija ir onkoloģiskie pacienti un viņu tuvinieki, bet netiešā –  veselības aprūpes darbinieki, sociālie darbinieki un sabiedrība kopumā. Latvijā pavisam ir aptuveni 62 000 vēža pacientu, no tiem Rīgā dzīvo ap 22 000 (LR Centrālās Statistikas biroja dati).
 
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Veselība