Nodrošinās psihosociālā rehabilitācija paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un vēža slimniekiem

No 2018. gada 1. tiks nodrošināta psihosociālo rehabilitācija paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. To paredz otrdien, 19. decembrī, valdības sēdē pieņemtie „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem”.


Pakalpojums tiks piešķirts ārstniecības iestādes paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē uzņemtam un paliatīvo aprūpi mājās saņemošam bērnam un viņa ģimenes locekļiem, kā arī ģimenes locekļiem sērošanas periodā. Noteikumi nosaka, ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros no valsts budžeta tiek finansēta atlīdzība starpdisciplinārajā paliatīvās aprūpes komandā ietilpstošajiem sociālajiem darbiniekiem un kapelāniem, kā arī atlīdzība komandas vadītājam par abu minēto speciālistu darbības plānošanu un pārraudzību. Tāpat tiek finansēti ceļa izdevumi, kā arī tiek segti šo speciālistu darbības nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi.


Bērna paliatīvās aprūpes laikā pakalpojums tiek nodrošināts nepārtraukti (24/7 režīmā) - kā starpdisciplinārajā komandā ietilpstošo speciālistu konsultācijas klātienē, telefoniski vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas, kā arī iesaistot ģimeni atbalsta grupās. Pakalpojuma nodrošināšana deleģēta Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai.


Ar jēdzienu paliatīvā aprūpe tiek saprasta visaptverošas palīdzības sniegšana personām ar neizārstējamām slimībām to neatgriezeniskas progresēšanas gadījumā, kad dzīvildze ir ierobežota, bet precīzi nav nosakāma, un kur prioritāra ir sāpju un citu simptomu, tāpat kā sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole.


Valdības sēdē pieņemti „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem”, kas nosaka, ka pakalpojums ir sešu dienu garš secīgu nodarbību grupās kurss ar izmitināšanu. Šī pakalpojuma nodrošināšana deleģēta Onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”.


Kursa mērķis ir panākt cilvēku ar onkoloģisku slimību psiholoģiskās pašsajūtas un fiziskās funkcionēšanas spēju uzlabojumu atbilstoši pacienta īpatnībām, sociālo funkcionēšanu, darba spējas, izpratni par slimību, tās ārstēšanu un palielināt uzticību ārstēšanas procesam un ārstu rekomendācijām.

Veselība