Pabeigta līgumu slēgšana par valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir pabeidzis līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 2017. gadā. Kopumā valsts apmaksātu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu sniegšanai šogad novirzīti vairāk nekā 558 miljoni eiro, kas ir par 34 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.


Līgumus par ambulatoro un stacionāro pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem ir noslēgušas visas 40 slimnīcas. To skaitā ir universitāšu, reģionālās, aprūpes un specializētās slimnīcas.


Par ārstu-speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un citu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu kopumā noslēgti 390 līgumi ar veselības aprūpes centriem, poliklīnikām, ārstu-speciālistu praksēm un citām ārstniecības iestādēm. 


Lai uzlabotu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un mazinātu gaidīšanas rindas pakalpojumu saņemšanai, šogad papildus plānots vairāk nekā 21 milj. eiro. Veicot papildu finansējuma plānošanu katrai ārstniecības iestādei, ņemta vērā personāla un tehniskā nodrošinājuma kapacitāte, gaidīšanas rindu garumi pakalpojumu saņemšanai un sniegto pakalpojumu apjoms iepriekšējā gadā.


Jāatzīmē, ka valsts finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem bērniem un grūtniecēm ik gadu tiek plānots tādā pašā apmērā kā faktiski izlietotais finansējums pakalpojumu nodrošināšanai iepriekšējā gadā. Arī 2017. gadā bērniem un grūtniecēm plānotais finansējums nav samazināts.


Par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ģimenes ārstu praksēs šogad noslēgti līgumi ar 1320 ģimenes ārstiem. Attālākos lauku reģionos, kur ģimenes ārsta pieejamība ir apgrūtināta, pakalpojumus nodrošinās 106 feldšerpunkti, savukārt ārpus ģimenes ārstu darba laika 28 pieņemšanas vietās tiks nodrošināti dežūrārstu pakalpojumi. 


NVD vērš uzmanību, ka no 2017. gada valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiek plānots atbilstoši 12 mēnešu faktiski veiktajam darbam iepriekšējā periodā (iepriekš – atbilstoši deviņu mēnešu vidējam rādītājam par sniegto pakalpojumu apjomu). Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz slimnīcu ierosinājumu turpmāk ņemt vērā sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu gada pēdējos mēnešos.

Veselība