Paredzēta valsts apmaksāta onkoloģisko slimnieku un paliatīvā aprūpē esošo bērnu psihosociālā rehabilitācija

No 2018. gada 1. janvāra plānots nodrošināt valsts apmaksātu psihosociālo rehabilitāciju paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. 


To nosaka Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem”, kas ceturtdien, 18. maijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. Finansējumu pakalpojumu nodrošināšanai piešķir Labklājības ministrija.


Noteikumu projektā reglamentētā pakalpojuma mērķgrupa ir bērni, kas saņem paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ar šiem bērniem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi - brāļi, māsas, vecāki, vecvecāki, aizbildnis, audžuģimenes locekļi un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai. Pakalpojumu paredzēts sniegt gan paliatīvās aprūpes periodā, gan sērošanas periodā pēc bērna nāves. 


Tāpat no valsts budžeta tiks finansēta atlīdzība starpdisciplinārajā paliatīvās aprūpes komandā ietilpstošajiem sociālajiem darbiniekiem un kapelāniem, kā arī daļēji segta atlīdzība komandu vadītājiem. Plānots, ka tas kopā ar veselības aprūpes pakalpojumiem ļaus mazināt paliatīvajā aprūpē esošo bērnu un viņu ģimenes locekļu sociālo spriedzi, kā arī nodrošinās veselības aprūpi un psihosociālo rehabilitāciju sniedzošo speciālistu savstarpēji koordinētu rīcību vienas starpdisciplināras komandas sastāvā saskaņā ar vienotu bērna paliatīvās aprūpes plānu. Saskaņā ar Saeimas lēmumu, pakalpojuma nodrošināšana deleģēta Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai.


Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts arī Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem”.  Plānotie noteikumi definē, ka par valsts budžeta līdzekļiem, sākot no 2018. gada 1. janvāra, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt personas, kurām onkoloģiskas slimības rezultātā iestājusies invaliditāte vai prognozējama invaliditāte un personas izvēlēts viens ģimenes loceklis (tuvinieks, kas var būt arī paziņa, draugs, uzticības persona). Noteikumu projekts nosaka arī pakalpojuma veidu – sešu dienu rehabilitācijas kursu ar izmitināšanu. 


Noteikumu projekts tāpat paredz maksimālo personu skaitu pakalpojuma vienlaicīgai saņemšanai – 24 personas, kā arī nosaka minimālo personu skaitu pakalpojuma vienlaicīgai saņemšanai kursā – 14 personas. Grupu terapijas veiksmīgai norisei pakalpojumu saņemošās personas tiek sadalītas grupās līdz 12 personām vienā grupā. Saskaņā ar Saeimas lēmumu, pakalpojuma nodrošināšana deleģēta Onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”. 

Veselība