Plāno noteikt sociālās aprūpes līmeņus

No 2018. gada 1. janvāra pašvaldību sociālajiem dienestiem un pakalpojumu sniedzējiem būs jānosaka katram klientam, kas saņem, vai pieprasa sociālās aprūpes pakalpojumu, aprūpes līmenis un atbilstoši šim līmenim jāpiemeklē un jānodrošina piemērotākais sociālais pakalpojums.


To nosaka Ministru kabineta “Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi”, kas ceturtdien, 20. jūlijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā. 


Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā personas saņem sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā un institūcijā, kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai, no valsts budžeta finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla skaitu un kvalifikāciju, kā arī klienta aprūpes līmenim atbilstošu pakalpojumu finansēšanas kārtību.


Tāpat noteikumu projekts paredz pakāpeniski palielināt nepieciešamo speciālistu skaitu valsts sociālās aprūpes centros, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu un uzlabotu personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitāti.


Aprūpes līmeņu ieviešanas nepieciešamība izriet no virzības uz sabiedrībā balstītiem, pēctecīgiem un klienta individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociāliem pakalpojumiem, kā arī, lai nodrošinātu efektīvu sociālo pakalpojumu pārvaldību. Tie būs saistoši, plānojot turpmāku sociālo pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot atbilstošus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus sociālās aprūpes institūcijās tām personām, kurām smagu funkcionālo traucējumu un veselības stāvokļa dēļ nepieciešama nepārtraukta speciālistu uzraudzība. 


Veselība