Precizēs kārtību par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem

Ministru kabineta sēdē, 5.janvārī, atbalstīti grozījumi noteikumos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību.


Atbilstoši Eiropas Komisijas Direktīvai par vadītāju apliecībām, Latvijai tiks ieviestas prasības, kuras precizē transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvokļa pārbaužu nosacījumus attiecībā uz neiroloģiskām slimībām, kā arī tiks ieviestas prasības saistībā ar obstruktīvās miega apnojas sindromu. 


Vienlaikus sagatavotie grozījumi noteikumos nosaka prasības transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem veikta orgānu transplantācija vai implantācija. Tāpat praksē arvien biežāk nākas saskarties ar sūdzībām, kad personām sakarā ar veselības stāvokļa izmaiņām pēdējā izsniegtā atzinuma derīguma termiņš ir īsāks nekā pirms tam veiktās veselības pārbaudes atzinuma derīguma termiņš un personas uzstāj, ka par derīgu ir uzskatāms iepriekš veiktās veselības pārbaudes atzinums. Ņemot vērā šo, projektā iekļauta norma, ka par spēkā esošu ir uzskatāms tās pirmreizējās, kārtējās vai pirmstermiņa veselības pārbaudes atzinums, kas ir sniegts kā pēdējais.


Plašāka informācija par Ministru kabineta grozījumu projektu “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”:>>> ŠEIT

Veselība