Stājas spēkā grozījumi Invaliditātes likumā

Ar piektdienu, 2016.gada 28.oktobri, stājas spēkā  grozījumi Invaliditātes likumā, kas paredz, ka līdz 2018.gada 31.decembrim Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) varēs pieņemt pagaidu lēmumu par invaliditātes piešķiršanas pagarināšanu  līdz jauna administratīva akta izdošanai.

Līdz ar to gadījumos, kad iesnieguma atkārtotai invaliditātes ekspertīzei izskatīšana objektīvu apstākļu dēļ nebūs iespējama viena mēneša laikā un lai tāpēc klientam nerastos tiesību pārtraukums invaliditātes pensijas, sociālā pabalsta vai sociālā pakalpojuma saņemšanā, iepriekš izdoto administratīvo aktu un ar to saistītos atzinumus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) pagarinās uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai. Līdz ar to, iepriekš noteiktā invaliditātes grupa un tās termiņš tiks pagarināts līdz brīdim, kamēr tiks pieņemts jaunais lēmums.

Klientam papildus iesniegums vai dokumenti nebūs jāiesniedz. Par pieņemto pagaidu lēmumu klients tiks informēts un varēs saņemt gan lēmumu, gan invaliditātes apliecību. Informācija par pieņemto pagaidu lēmumu un ar to saistītajiem atzinumiem būs elektroniski pieejama ārējiem lietotājiem (t.i. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pašvaldībām, Ceļu satiksmes drošības direkcijai u.c.) parastajā kārtībā.

Invaliditātes likuma pārejas noteikumu 5.punktā ietvertā norma - “līdz 2018.gada 31.decembrim Valsts komisijai ir tiesības pagarināt šā likuma 8.panta otrās daļas kārtībā iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīva akta izdošanai konkrētās personas lietā”.

Veselība