Ziņošana par zāļu blakusparādībām padara zāles drošākas

No 2016. gada 7. līdz 11. novembrim Zāļu valsts aģentūra īsteno sociālo mediju kampaņu, lai veicinātu ziņošanu par iespējamām zāļu blakusparādībām. Kampaņa notiek Eiropas mēroga zāļu blakusparādību informācijas nedēļas ietvaros.

Zāles var izārstēt pacientu, bet dažkārt izraisīt arī kaitējumu. Lai gan lielākajai daļai pacientu zāles ir efektīvas un drošas, tomēr laiku pa laikam var parādīties blakusparādības. Ir svarīgi, lai riski, kas saistīti ar zālēm, tiktu izprasti, un par tiem zinātu veselības aprūpes profesionāļi un pacienti.

Eiropas farmācijas jomu uzraugošās iestādes, tādas kā Zāļu valsts aģentūra Latvijā, paļaujas uz ziņošanu par iespējamām zāļu blaknēm un to, ka tā padara tirgū esošās zāles pietiekami drošas. Diemžēl visas ziņošanas sistēmas Eiropā saskaras ar gadījumiem, kad netiek paziņots par blakni, un šis ir iemesls, kāpēc kampaņa ir vienlīdz svarīga gan lai vairotu izpratni, gan lai palīdzētu stiprināt ziņošanas sistēmas.

Kampaņas centrālais elements ir animācija, kas rāda stāstu par pacientu, kurš saskaras ar iespējamu zāļu blakni. Tā demonstrē, kā zāles tiek iedzertas, parādās iespējamā zāļu blakne, kā pacienti un veselības aprūpes speciālisti sagatavo ziņojumus zāļu aģentūrai, un kādu ieguvumu ziņošana sniedz pacientiem nākotnē.

“Mūsu darba svarīgākā daļa ir nodrošināt, ka zāles, ko lietojat jūs un jūsu ģimene, ir efektīvas un drošas”, kampaņu atklājot saka Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens, “šī kampaņa palīdzēs sabiedrībai, pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem labāk izprast zāļu blakusparādību paziņošanas nozīmīgumu un esmu pārliecināts, ka blakņu ziņojumi ļaus pilnvērtīgāk strādāt pie zāļu kvalitātes nākotnē.”

Latvijā pēdējo gadu laikā, ņemot vērā ziņojumus par blaknēm, kopš 2015. gada janvāra kopumā ir izvērtēti vairāk nekā 40 signāli par jauniem riskiem. Tā rezultātā virknei Latvijā reģistrētu zāļu ir papildināti lietošanas norādījumi, lai šos riskus novērstu. Piemēram, saņemtie ziņojumi par čūlām mutes dobumā saistībā ar kādu zāļu lietošanu šogad ir veicinājuši mainīt šo zāļu lietošanas instrukciju un tajā pacientiem stingri norādīt, ka zāles tūlīt jānorij un nekādā gadījumā nedrīkst sūkāt, košļāt vai turēt mutes dobumā. 

Jūs varat palīdzēt padarīt zāles drošākas, ziņojot par jebkurām iespējamām zāļu blakusparādībām viegli un ātri, izmantojot tīmekļa vietni www.zva.gov.lv

20161107-1305-latvia-infographic-reporti

Šī kampaņa ir daļa no projekta par sadarbības stiprināšanu spēkā esošās farmakovigilances sistēmas ietvaros Eiropā (Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE)). Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir vairot izpratni par nacionālo valstu ziņošanas sistēmām par iespējamām zāļu blakusparādībām.

Nacionālās zāļu blakusparādību ziņošanas sistēmas darbojas kā agrīnās brīdināšanas sistēmas, lai palīdzētu identificēt svarīgus drošuma jautājumus, no kuriem daudzi iepriekš netiek saistīti ar konkrētām zālēm, iekams farmācijas jomu uzraugošās iestādes nesaņem ziņojumus.

SCOPE projekta mērķis ir atbalstīt dalībvalstu farmakovigilances sistēmas, kas palīdz sabiedrības veselības nodrošināšanā. Projektu finansē Eiropas Komisija un iesaistītās dalībvalstis. SCOPE projekta sociālo mediju kampaņu realizē Eiropas zāļu aģentūru vadītāju (Heads of Medicines Agencies) komunikācijas darba grupa.

Veselība