Asins donors – miera laika kareivja misija

Sestdien Valkas kultūras namā notika rajona asins donoru salidojums. Pērn Valkas rajona donori pavisam ir nodevuši 340 litru asiņu. To daudzumu nav iespējams pārrēķināt izglābto cilvēku dzīvībās.

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) ģenerālsekretārs Valdis Nagobads: "Man šķiet, ka katru reizi, asinis nododams, ikviens donors domā - jo vairāk nododu, jo vairāk cilvēkiem palīdzu. Mēs allaž skaidrojam sabiedrībai par savas kustības nepieciešamību. Sarkanais Krusts nākamā gada 20. novembrī atzīmēs savas pastāvēšanas 90. gadskārtu. Visus šos gadus organizācija darbojas roku rokā ar asins donoriem. Šīs tradīcijas kopjam un cenšamies attīstīt. Latvijā pavisam ir 600 donoru, kuri asinis ir nodevuši vairāk nekā 50 reižu, un vairāk nekā 100 cilvēku, kuri asinis ir nodevuši vismaz 100 reižu. LSK padome ir nolēmusi dibināt viņu īpašu apbalvošanas kārtību. Tas notiks nākamgad 14. jūnijā, kad ir Vispasaules bezatlīdzības asins donoru diena." Viņš cer, ka nonāksim pie situācijas, kad masu medijos nebūs jālūdz steidzami nodot tādas vai citādas grupas asinis.

LSK Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova piekrīt teicienam, ka "viens nav karotājs", jo bez pašvaldību atbalsta un atsevišķu nodaļu entuziasma asins donoru kustība Valkas rajonā nebūtu tik attīstīta, kāda tā ir pašlaik. Rajona komitejas priekšsēdētājs Kārlis Albergs pateicās visiem, kuri bez īpašas atlīdzības kaut reizi ir atdevuši visdārgāko no sava ķermeņa - asinis, lai glābtu dzīvību kādam citam nezināmam vai pat ļoti daudziem cilvēkiem. "Diemžēl donoru kustība mūsu valstī pamazām sarūk vairāku apstākļu dēļ. Neesmu šās jomas speciālists, taču saprotu, ka šodienas medicīnas sasniegumu kontekstā, kad iespējams veikt ļoti sarežģītas operācijas, to trūkst," pauž K. Albergs.

Tieši šogad aprit 50 gadu, kopš rajonā uzsākta donoru kustība, tāpēc daudzi saņēma augstus apbalvojumus.Visaugstāko Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojumu - Goda Krustu - par sevišķiem nopelniem LSK darbības veicināšanai piešķirts Ulrikei Fišbahai no Vācijas. Viņa ir labdare, un ir īpaši daudz ir ziedojusi Valkas rajona SK nodaļai. Tas ir augstākais LSK apbalvojums, un kopš 1922. gada to ir saņēmuši 146 cilvēki.Trešās šķiras Atzinības zīmi sestdienas saietā saņēma Kārķu SK nodaļas priekšsēdētāja Viktorija Veidemane un Launkalnes pagasta nodaļas priekšsēdētāja Jeļena Apse. Pirms tam aprīlī šo apbalvojumu saņēma LSK Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova. Interesanti, ka no šogad Latvijā saņemtajām III šķiras Atzinības zīmēm trīs ir atceļojušas uz Valkas rajonu.

Savukārt ar nozīmīti "Latvijas Goda donors" šoreiz apbalvoti valcēnieši Intars Eglīte (asinis nodevis 28 reizes), Ligita Ozoliņa (47), Jekaterina Avota (65), Viktors Priedītis (68), Sņežana Visocka (24) un Andis Ruks (30). No Valkas pagasta nozīmīti saņēma Daiga Spuldzeniece (30), Andris Pētersons (59) un Aleksandrs Ivanovs (59). Smiltenes pagasta iedzīvotāja Māra Gulbe asinis ir nodevusi 62 reizes. Vēl apbalvojumu saņēma smiltenieši Māra Šaudiņa (36), Aija Dundure (28), Rudīte Steģe (56), Vija Lāce (33), Gunita Greizāne (41), Ēriks Druska (91), Jānis Jirgensons (64), Alfons Jaunbauers (42), Ilze Līdaka (75), Inese Logina (25) un Juris Kopeika (44). Apbalvojumu saņēma arī Gaļina Vereščagina (25) un Natālija Ūdentiņa (25) no Strenčiem, Ilona Vilciņa (52) no Bilskas, Aigars Akulis (37) no Blomes un Pēteris Blaubergs (63) no Ērģemes pagasta.

LSK Valkas komitejas pateicības saņēma Valkas SK nodaļas priekšsēdētāja Māra Paškēvica, Valkas SK nodaļas brīvprātīgās Malda Torkova un Velta Fibiga, Strenču SK nodaļas priekšsēdētāja Anna Zuša, Smiltenes nodaļas priekšsēde Inguna Apsīte un šīs nodaļas brīvprātīgā Velta Tauriņa un Gunta Atare.Ministru prezidenta Pateicības rakstu valcēnietim Haraldam Eglītem par pašaizliedzīgu un nesavtīgu ieguldījumu līdzcilvēku dzīvības un veselības glābšanā pasniedza Saeimas deputāts Vents Armands Krauklis. Pieci viņa ģimenes locekļi ir asins donori.

Vēl aktīvi donori ir Vijciemā, kuri saņēma dāvanu kartes no uzņēmējiem Dagnijas un Andreja Kalniņiem. Jundžu ģimenei un vairākiem citiem donoriem dāvanu kartes pasniedza Sandra Avota no tirdzniecības centra "Elvi".Vērienīgo saietu atbalstīja ne tikai daudzas pašvaldības, bet arī citi labvēļi: SIA "Alista", "VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Smiltenes ceļu rajons", "Elvi" un "Mid-Land". Pavisam saietā piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieku.Saietā bija neliela Ģimenes atbalsta centra izstāde, kuras darbus visnotaļ lielā jautrībā pārdeva labdarības izsolē.Nākamā Donoru diena notiks 6. decembrī Smiltenē un 18. decembrī Valkā.

Veselība