Atvērts Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs

Pagājušajā nedēļā Cēsu Sociālajā dienestā oficiāli atvērts Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs un prezentēta izveidotā interaktīvā klientu konsultēšanas vietne "www.resursucentrs.lv", aģentūru LETA informēja Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Vietnē izvietota informācija par projektā iesaistīto Vidzemes reģiona pašvaldību sniegto sociālo palīdzību un pakalpojumiem.

Konsultēšanas vietnē internetā ikviens iedzīvotājs var projekta speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt atbildi 24 stundu laikā par piemērotāko atbalsta veidu un citiem ar sociālo pakalpojumu saņemšanu saistītiem jautājumiem.

Šā gada aprīlī Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" realizēšanu sadarbībā ar sešām Vidzemes reģiona pašvaldībām ar mērķi attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā - mobilo sociālo pakalpojumu Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupu klientu (personu ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personu, daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu, bērnu no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no vardarbības cietušo personu, no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu) funkcionālās prasmes un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Projekts tiek īstenots septiņās Vidzemes reģiona pašvaldībās Cēsu novadā, Beverīnas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Mazsalacas novadā, Smiltenes novadā, Valkas novadā, Valmieras pilsētā. Kopējais ESF finansējums projekta realizēšanai ir 100 000 latu.

Veselība