Cēsīs notiks starptautisks seminārs par inovatīvām tehnoloģijām mājas aprūpē

3. aprīlī Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests" rīko semināru par iespējām lietot inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus veco ļaužu mājas aprūpē.

Seminārs tiek rīkots projekta „INNOCARE" (Innovative solutionas in care of elderly citizens living at home) ietvaros, kura galvenais mērķis ir veco ļaužu, kas dzīvo mājās, dzīves kvalitātes uzlabošana, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

Mūsdienu viena no visizplatītākajām sociālajām problēmām Eiropas Savienībā ir sabiedrības novecošanās. Arī Latvijā iedzīvotāju skaits turpina samazināties, un sabiedrība arvien straujāk noveco. Jaunas tehnoloģijas varēs mazināt senioru atkarību no līdzcilvēkiem un uzlabot dzīves kvalitāti, nodrošinot lielāku drošību un patstāvību.

Seminārs notiks trīs sesijās. Pirmajā sesijā notiks prezentācijas un diskusijas par pieejamiem drošību paaugstinošiem tehnoloģiskiem produktiem un pakalpojumiem mājas aprūpē.

Otrajā sesijā semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktuālākiem inovāciju piemēriem sociālajā un veselības aprūpē.

Trešajā sesijā tiks analizēta senioru, aprūpētāju un pašvaldību gatavība ieviest drošību paaugstinošos produktus un pakalpojumus mājas aprūpē.

Seminārā piedalīsies projekta „INNOCARE" vadošais partneris Tallinas Universitātes Rakveres koledža, projekta partneri - Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Lääne - Viru koledža, Rakveres pašvaldība, Nakas pašvaldība (Zviedrija) un Apes novada pašvaldība. Tāpat ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem iepazīstinās viesi no Sāremā, Latvijas Samariešu apvienības un Melardālenas Universitātes Zviedrijā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projekts „INNOCARE" uzsākts 2011. gada novembrī un turpināsies līdz 2013. gada decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 44 692 eiro; 80,9% no šiem līdzekļiem finansē Eiropas Savienība.

Veselība