„Dzīvības koks” darbojas pie starpinstitucionālas darba grupas izveides onkoloģijā

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks" aicinājusi Veselības ministriju izveidot starpinstitucionālo darba grupu onkoloģijā.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks" ar mērķi veicināt onkoloģijas jomas attīstību Latvijā aicinājusi Veselības ministriju izveidot starpinstitucionālo darba grupu onkoloģijā.

 

Onkoloģijas joma Latvijā ir vairāku institūciju pārziņā - Veselības ministrijas- diagnostika, ārstēšana, medikamenti; Labklājības ministrijas - tehniskie palīglīdzekļi, psihosociālā rehabilitācija, invaliditāte; Finanšu ministrijas - finanšu līdzekļi, tāpēc jāapvieno spēki, lai veicinātu onkoloģijas attīstību Latvijā. Lai veicinātu nozare attīstību kopumā un, galvenais, Latvijas pacientiem Eiropas cienīgu onkoloģisko aprūpi, ir jāstrādā kopā. 

 

„Mēs esam pārliecināti, ka kopējiem spēkiem mums izdosies izveidot Latvijas pacientiem draudzīgu veselības aprūpes sistēmu," norāda biedrības „Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe.

 

Starpinstituocionālajā darba grupā tiks aicināti piedalīties pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām onkoloģijā, no lielākajām slimnīcām un profesionālajām biedrībām, ministrijām. Katras jomas pārstāvim ir savs redzējums, sava pieredze un zināšanas, kuras kopā ir spēks.

Starpinstituocionālās darba grupas prioritārie jautājumi:

  • Profilakse;
  • Agrīna diagnostika - skrīninga programmu attīstība;
  • Inovatīvu ārstēšanas metožu un medikamentu pieejamība;
  • Pārrobežu veselības aprūpe un vienlīdzīgas iespējas Eiropā;
  • Psihosociālais atbalsts;
  • Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība;
  • Informētības līmeņa paaugstināšana;
  • Statistikas datu apkopošana un analīze u.c.

 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā  ar Sabiedrības integrācijas fondu.  

„Dzīvības koks" ir lielākā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. „Dzīvības koks" ir Eiropas krūts vēža organizācijas „Europa Donna" un Eiropas pretvēža organizācijas „European Cancer Patient Coalition" pilntiesīgs biedrs, pārstāvot Latvijas  

 

pacientu intereses Eiropas līmenī. „Dzīvības koks"  īstenojis vairākus projektus sadarbībā ar Amerikas Pretvēža biedrību un atbalstījis AVON globālo iniciatīvu cīņā pret krūts vēzi. Kopš 2009.gada vasaras „Dzīvības koks" par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem organizē psihosociālās rehabilitācijas nometnes onkoloģiskajiem pacientiem. Kopumā palīdzēts vairāk kā 80 cilvēkiem. Biedrībai „Dzīvības koks" jau kopš 2005.gada piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Veselība