Izmaiņas Kompensējamo zāļu sarakstā no 1. jūlija

Kompensējamo zāļu saraksts no 2012.gada 1.jūlija tiks papildināts ar 71 medikamentu, kas samazina kompensācijas izdevumus un palielina izvēles iespējas ārstiem un pacientiem. 600 kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļautajiem medikamentiem ir samazinātas cenas no 4% līdz 38%, kas ļaus zāles saņemt lielākam pacientu skaitam.

Kopumā Kompensējamo zāļu sarakstā no 2012.gada 1.jūlija būs 1425 zāles un 148 medicīniskās ierīces.

Atgādinām, ka no 2012.gada 1.janvāra ir stājusies spēkā kārtība, ka ārstam uz receptes jāizraksta attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles (vai medicīniskās ierīces). Aptiekā pacientam tiek izsniegtas lētākās vispārīgā nosaukuma zāles.

Jāatzīmē, ka viena vispārīgā nosaukuma zālēm ir līdzvērtīga efektivitāte.

Tomēr gadījumā, ja kādam pacientam aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniedz vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts, norādot pamatojumu pacienta medicīniskajā kartē, var  izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm.

Pacientiem, kuri līdz 2012.gada 1.janvārim jau bija saņēmuši kompensējamos medikamentus kādai konkrētai diagnozei - medikamentu izrakstīšanas kārtība attiecīgai diagnozei ir palikusi nemainīga - ārsts var izrakstīt konkrētu zāļu nosaukumu. Tāpēc jāatgādina, ka valsts kompensē (50, 75, 100 % apmērā) lētāko līdzvērtīgas efektivitātes zāļu cenu. Ja pacientam izrakstītas dārgākas zāles, starpība starp dārgākajām un lētākajām zālēm jāpiemaksā pacientam pašam.

Ar Kompensējamo zāļu sarakstu iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Kompensējamie medikamenti".

Veselība