Izstrādāts Valkas slimnīcas renovācijas tehniskais projekts

Vidzemes slimnīcas izpilddirektors filiāļu jautājumos Jānis Batalauskis informē, ka beidzot ir izstrādāts tehniskais projekts telpu renovācijai Valkā.

Pašlaik slimnīcas telpas atrodas divos korpusos. To uzturēšana ziemas periodā prasa ievērojamus budžeta ieguldījumus, jo ģimenes ārstu prakšu un sekundārās aprūpes speciālistu darba vietas ir neracionāli izvietotas un tas rada papildu uzturēšanas izmaksas. Projektā plānots pārcelt ambulatoro daļu un ģimenes ārstu prakšu kabinetus no bijušā poliklīnikas korpusa uz slimnīcu. Pēc pārcelšanās visas slimnīcas nodaļas un kabineti atradīsies vienā korpusā. Telpu renovācijas projektu plānots pabeigt jūlijā.

Veselība