Joprojām ir problēmas ar neatliekamo palīdzību

Jau vairāk nekā pusgadu neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukumus pieņem apvienotie NMP dienesti  - Valmieras dispečeri pieņem izsaukumus arī no Valkas rajona, un tos tālāk nodod Valkas un Smiltenes slimnīcu neatliekamās palīdzības brigādēm.

NMP dienesta vadītājs Juris Memļuks atzīst, ka vēl joprojām nav sakārtotas būtiskas lietas, kas palīdzētu uzlabot mediķu brigāžu darbu. J. Memļuks uzskata, ka efektīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu pieņemšanas un apkalpošanas sistēmas izveides galvenais kavēšanās iemesls ir valsts institūciju lēnais darbs pie sistēmas uzlabošanas.

 

Viena no problēmām joprojām ir speciālās datorsistēmas trūkums. Šajā sistēmā dispečeri varētu sekot automašīnu kustībai īpašā elektroniskā kartē un vadīt brigādes, lai tās pēc iespējas ātrāk sasniegtu izsaukuma vietu. Šim nolūkam automašīnās būtu jāievieto speciāli raidītāji. NMP dienestam pašlaik ir pieejama jaunākās versijas karte, kurā precīzi iezīmētas visas mājas apkalpošanas teritorijā. Līdz ar to jaunā datorsistēma būtu daudz efektīvāka.

 

J. Memļuks uzskata, ka otrs kavēklis NMP darbībā ir tas, ka ātrās palīdzības brigādes joprojām atrodas slimnīcu pārziņā, nevis neatliekamās palīdzības dienesta pakļautībā. Joprojām turpinās neatliekamās palīdzības automašīnu izmantošana pacientu vadāšanai uz izmeklējumiem, kā arī citiem pārvadājumiem, kas ir pretrunā ar likumdošanas normām. Ja šīs automašīnas nodotu NMP dienestiem, darbs noritētu efektīvāk. J. Memļuks norāda, ka slimnieku pārvadāšana jāveic ar slimnīcas transportu, nevis ar neatliekamās palīdzības automašīnām.

 

Tāpat valsts institūcijās līdz šim atbalstu nav guvusi valmieriešu iecere par jaunas NMP brigādes izveidi Strenčos, jo šī pilsētas apkārtne pašlaik ir "baltais plankums", kas ir salīdzinoši tālu no esošajām brigādēm. NMP Valkas brigādes feldšere Ilona Krūmiņa atzīst, ka pēc apvienošanās strādāt ir sarežģītāk, jo Valmieras dispečeri vēl tik labi nepārzina Valkas rajonu, tāpēc reizēm rodas pārpratumi. Reizēm nedarbojas arī datorsistēma.

 

"Mēs esam divu kungu kalpi, jo mums ir divas priekšniecības - NMP dienesta dispečeri un SIA "Valmieras slimnīca," atklāj I. Krūmiņa. Viņa uzskata, ka no šādas apvienošanās pacienti ir tikai zaudētāji, jo, kamēr izsaukumu saņem Valmierā un pēc tam to noraida Valkas vai Smiltenes brigādēm, tiek zaudēts laiks.

Veselība