Latvijā krīzes situācijā nav iespējams nodrošināt visas slimnīcas ar alternatīvu elektroenerģijas piegādi

Latvijā krīzes situācijā nav iespējams nodrošināt visas slimnīcas ar alternatīvu elektroenerģijas piegādi. Tas konstatēts Krīzes vadības padomes sēdē, aģentūru LETA informēja Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamenta Preses centra vadītāja Laura Karnīte.

 

Krīzes vadības padomes sēdē tika izvērtēta gatavību dabas stihijām un tehnogēnajām avārijām.

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Ainārs Pencis padomi informēja par paveiktajiem pasākumiem VUGD materiāli tehniskā nodrošinājuma un apziņošanas sistēmas uzlabošanā kopš 2005.gada janvāra vētras.

 

 

Pencis norādīja, ka tolaik galvenokārt problēmas radīja Centrālā sakaru punkta nepietiekamā kapacitāte, kā arī elektroapgādes un sakaru traucējumi.

 

 

VUGD priekšnieks informēja, ka minētās problēmas šobrīd ir daļēji novērstas. Valsts materiālajās rezervēs ir iegādāti 26 jauni ģeneratori, kas izvietoti pa visu Latviju un dod iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt ar elektroenerģiju slimnīcas un citus paaugstināta riska objektus.

 

 

Tomēr padome konstatēja, ka vēl joprojām ir aptuveni 10 medicīnas iestādes, tostarp tādas, kurās elektroapgāde ir nepieciešama nepārtraukti, kurām nav alternatīvu elektroenerģijas avotu.

 

 

Pārsvarā šīs slimnīcas atrodas pašvaldību pārziņā, tāpēc Padome nolēma vērsties pie pašvaldībām, aicinot nodrošināt, lai krīzes situācijās medicīnas iestādes būtu nodrošinātas ar elektroenerģiju.

 

 

Tāpat padome uzdeva veikt pasākumus, lai koordinētu pašvaldību, civilās aizsardzības komisiju un Iekšlietu ministrijas struktūrvienību sadarbību Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas izmantošanā gadījumos, kad nedarbojas stacionāro un mobilo sakaru sistēmas.

 

 

Krīzes vadības padome uzskata, ka nepieciešams apzināt un atjaunot alternatīvās ūdensapgādes sistēmas, kurām būtu jābūt visās medicīnas iestādēs, tomēr resursu trūkuma dēļ ne vienmēr tās tiek uzturētas pienācīgā kārtībā. Padome aicinās pašvaldības pievērst nopietnu uzmanību šim jautājumam.

Veselība