Latvijas Ģimenes ārstu asociācija pagaidām neslēgs līgumu ar VOAVA

Piektdien Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas biedru sapulcē vienbalsīgi tika nolemts pagaidām neslēgt līgumu ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru (VOAVA) par primārās veselības aprūpes sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem

Asociācijas prezidente Sarmīte Veide ģimenes ārstus informēja, ka pastāv divi veidi, kā risināt pašreizējo situāciju: "Gadījumā, ja tagad parakstam līgumu, tad tuvākajā laikā mēs iesim uz bankrotu. Otrs variants ir neparakstīt līgumu pašreizējā redakcijā, ja reiz nevaram vienoties ar VOAVA par abpusēji apmierinošu līguma izveidošanu." Pēc skaļām diskusijām ģimenes ārsti vienbalsīgi nobalsoja par līguma neslēgšanu ar VOAVA.

Patlaban Rīgā līgumus ir parakstījuši 50 ģimenes ārsti, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas Komunikācijas departamenta Preses centrā.

Veselības ministrija norāda, ka 2008.gadā ģimenes ārstiem paredzēts vislielākais finansējuma pieaugums - vidēji par 26%. Ģimenes ārsti vidēji mēnesī saņems par 200-350 latiem vairāk. Šī pieauguma ietvaros 2008.gadā rasta iespēja piemaksāt ģimenes ārstiem par reģistratora funkciju veikšanu praksē, tādējādi dodot iespēju vairāk laika veltīt pacientiem.

Patlaban VOAVA sagatavojusi jaunu līgumu redakciju laika posmam no 2008. līdz 2011.gadam. Līguma tekstu asociācija saņēma jau agrāk, bet jaunos līguma pielikumus par finansējuma apjomiem ir iespējams sagatavot tikai pēc likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" izsludināšanas.

Līgumos līdztekus finansējuma pieaugumam tiek paredzēts arī, ka katram ģimenes ārstam būs jāsniedz informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, kas, iespējams, ir viens no iemesliem sarežģījumiem līgumu slēgšanas gaitā.

Kā ziņots, nav panākta vienošanās starp VOAVA un Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju par līgumu nākamajam gadam. Asociācija kopš septembra apmainās ar viedokļiem ar VOAVA par līguma noteikumiem, lai līgums būtu pieņemams abām pusēm - gan VOAVA, gan ģimenes ārstiem.

Pēc Veides stāstītā, 13.novembrī tika saņemta jauna līguma redakcija, kurā VOAVA iekļāva jaunus punktus un veco papildinājumus. Asociācija ir paudusi VOAVA iebildumus par atsevišķiem līguma punktiem un aicinājusi uz diskusiju. Veide apgalvoja, ka tā vietā VOAVA ģimenes ārstiem ir nosūtījusi nesaskaņota satura līgumus bez svarīgiem pielikumiem, turklāt trūkstot būtiskas līguma sastāvdaļas - pielikuma par apmaksas noteikumiem.

Ņemot vērā šos apstākļus, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija ir aicinājusi savus biedrus neparakstīt ne līgumu, ne tā pielikumus. Uz biedru sapulci ir uzaicināts veselības ministrs Vinets Veldre (TP) vai ministrijas pārstāvis, lai runātu par 2008.gada ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu apmaksu.

Veide pauda viedokli, ka šī brīža situācija ir tāda, ka valsts kā pasūtītāja un ārsta kā izpildītāja attiecības nav vienlīdzīgas, jo valsts plānojot maksāt jeb pirkt ģimenes ārstu sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus par cenu, kas atbilst aptuveni 60% no reālajām izmaksām.

 

Veselība