Medikamentu uzglabāšana karstā laikā

Sakarā ar karstā laika iestāšanos Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību medikamentu uzglabāšanai atbilstoši norādēm uz zāļu iepakojuma vai lietošanas instrukcijā.

Tāpat Inspekcija aicina rūpīgi iepazīties un ievērot īpašos medikamentu uzglabāšanas piesardzības pasākumus atbilstoši lietošanas instrukcijas norādēm, izvairoties no zāļu novietošanas tiešos saules staros vai blakus ierīcēm, kas rada siltumu.  

Zāļu uzglabāšana neatbilstošos apstākļos var izsaukt zāļu bojāšanos, kas  atkarīga no zāļu formas un sastāvā esošo aktīvo vielu un palīgvielu īpašībām. Zāļu bojāšanās rezultātā var notikt izmaiņas zāļu sastāvā, kas var mazināt medikamenta iedarbību vai izsaukt blaknes.

Savukārt pret augstāku vai zemāku temperatūru jutīgās zāles (termolabilās zāles), kuras atbilstoši lietošanas instrukcijā noteiktajām norādēm jāuzglabā aukstā (+2-+8°C) vai vēsā (+8-+15°C) vietā, ievietojot ledusskapī, noteikti vajadzētu sargāt no sasalšanas.

Vēršam uzmanību, ka gadījumos, ja medikamentu glabāšana nenotiek atbilstoši ražotāja norādījumiem, to kvalitāti nevar garantēt pat ražotāja noteiktā derīguma termiņa laikā.

Inspekcija aicina aptiekas un zāļu lieltirgotavas rūpīgi sekot temperatūras režīmam zāļu uzglabāšanas vietās, periodiski pārraudzīt un reģistrēt zāļu uzglabāšanas telpu temperatūru un nepieciešamības gadījumā nodrošināt gaisa kondicionēšanu vai pārvietot zāles, kuras jāuzglabā līdz +25 °C, uz uzglabāšanas telpu ar atbilstošu temperatūras režīmu.

Katrai aptiekai jāizvēlas telpu specifikai un finansiālām iespējām atbilstošākais risinājums - gaisa slūžu vai kondicionieru uzstādīšana, aptiekas telpu aizsardzība pret tiešiem saules stariem u.c. Temperatūras režīms jānodrošina arī zāles transportējot, piegādes un saņemšanas laikā.

Vienlaicīgi Inspekcija atgādina, ka zāļu uzglabāšanas temperatūras režīma neievērošana uzskatāma par 26.06.2007. MK noteikumu Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 29.3. punkta prasību pārkāpumu. Noteikumi pieejami Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv sadaļā Farmācija / Normatīvie akti.

Veselība