No jūlija pirmo palīdzību mācīs pēc atjaunotām vadlīnijām

No šā gada 1.jūlija pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācībā būs izmaiņas - turpmāk autoskolās, darba vietās, tāpat arī noteiktu profesiju pārstāvjiem (policijā, glābšanas dienestos, Nacionālajos bruņotajos spēkos u.c.) un iedzīvotājiem, kuri vēlēsies apgūt pirmo palīdzību, tā tiks mācīta pēc pārstrādātām programmām.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadībā Latvijā tiek papildinātas un uzlabotas pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas atbilstoši jaunākajām starptautiskajām vadlīnijām, tostarp 2010.gada Eiropas Atdzīvināšanas padomes, Amerikas Sirds asociācijas vadlīnijām un Starptautiskajām 2011.gada vadlīnijām pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā.*

Ņemot vērā to, ka starptautiskās vadlīnijas tiek pārskatītas un pārstrādātas ik pēc pieciem gadiem, arī Latvijā pirmās palīdzības zināšanu apmācībā tiek veiktas izmaiņas. Ņemot vērā to, ka minētās starptautiskās vadlīnijas tiek pārskatītas un pārstrādātas ik pēc pieciem gadiem, arī Latvijā pirmās palīdzības zināšanu apmācībā tiek veiktas izmaiņas.

Saskaņā ar jaunākajiem atzinumiem, pirmās palīdzības pamatzināšanu programmās ir precizēti atdzīvināšanas pasākumi, piemēram, veicot sirds netiešo masāžu. Vairākas veicamās darbības ir vienkāršotas, lai pirmās palīdzības apguvējiem būtu vieglāk tās saprast un sniegt palīdzību negadījumā brīdī, piemēram, kā pareizi novietot cietušo, kurš ir bez samaņas. Tāpat lielāks akcents turpmāk tiks pievērsts cietušā aprūpei negadījuma brīdī, tajā skaitā psiholoģiskā atbalsta sniegšana cietušajam.

Ātrās palīdzības mediķi savā praksē ne reizi vien ir pārliecinājušies, ka prasmīgi sniegta pirmā palīdzība paglābusi cilvēkus no nāves pēc ļoti nopietniem nelaimes gadījumiem - pēc slīkšanas, aizrīšanās, elektrotraumas. „Nopietni aizrijies bērns, kurš smok, vīrietis, kuram iestājusies klīniskā nāve pēc strāvas trieciena, kad ar makšķeres āķi aizķerti elektrības vadi - tās ir tikai dažas no situācijām mūsu praksē, kad tuvinieku zināšanas palīdzības sniegšanā ir palīdzējušas cilvēkam izdzīvot," uzsver NMP dienesta direktors Armands Ploriņš.

Ja notikusi nelaime, izsaucot ātro palīdzību, jo īpaši cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās, NMP dienesta ārsts pa telefonu dod norādījumus, kā palīdzēt cietušajam līdz brigādes atbraukšanas brīdim. A.Ploriņš norāda: „Taču lai saprastu, kā pareizi rīkoties un palīdzētu, vajadzīgas pamatzināšanas. Tāpēc aicinām mācīties pirmo palīdzību ne tikai apmeklējot autoskolu vai vēloties iegūt savā īpašumā ieroci. Šīs zināšanas jebkuram var izrādīties noderīgas - ja notiek kāds negadījums ar tuviniekiem mājās, atpūtā vai sportojot. Atkārtot pirmās palīdzības iemaņas ieteiktu arī vecākiem ar maziem bērniem un pieaugušajiem, kuriem uzticēta bērnu pieskatīšana - vecvecākiem, auklītēm, jo diemžēl bērnu traumatisms Latvijā ir ļoti augsts."

Lai nodrošinātu pāreju uz pirmās palīdzības apmācību pēc jaunajām vadlīnijām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izveidoja pirmās palīdzības apmācītājorganizāciju, Rīgas Stradiņa universitātes un Nacionālo bruņoto spēku pirmās palīdzības pasniedzēju un ekspertu darba grupu, kura ir izstrādājusi pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas un pirmās palīdzības sniegšanas praktisko manipulāciju apmācības algoritmus.

Savukārt, lai pirmās palīdzības pasniedzēji no 1.jūlija varētu uzsākt apmācību pēc jaunākajām vadlīnijām NMP dienests maijā un jūnijā rīko seminārus par izmaiņām pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijās un praktisko manipulāciju algoritmiem. Semināros pirmās palīdzības pasniedzēji papildinās zināšanas un pilnveidos praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā.

Latvijā ir sertificēti 148 pirmās palīdzības pasniedzēji, kuri katru gadu pirmās palīdzības sniegšanā apmāca līdz pat 40 000 iedzīvotāju.

*NMP dienesta funkcija ir sadarbībā ar profesionālajām asociācijām un organizācijām ir sagatavot mācību programmas pirmās palīdzības sniegšanā un pirmās palīdzības pasniedzēju apmācībā, kā arī veikt pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību.

Veselība