Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā decembrī

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, 2017. gada aprīlī tika uzsāktas vairākas aktivitātes un 2017. gada decembra mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes, uz kurām laipni aicināti piedalīties:

Katru pirmdienu un ceturtdienu līdz 21. decembrim,18:15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma “Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2017. gada” cikla ietvaros.

Katru otrdienu (plkst.9:00 – 10:00) un ceturtdienu (plkst.14:00 – 15:00), Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, notiek pasākumu cikls “Vingrošana senioriem 2017. – 2019. gadā”.

Valkas novada bērnudārza bērnu vecākiem (pagastos arī sākumskolas vecākiem) pasākums jeb izglītojoša lekcija un meistarklase “Stalta stāja”. Pasākumā plānota lekcija, kurā paredzēta gan teorētiskā, gan praktiskā daļa par tēmu bērna stalta stāja.

7. decembrī plkst.17:00 Kārķu pamatskolā

13. decembrī plkst.17:00 Ērģemes pamatskolā

14. decembrī plkst.17:00 Vijciema pamatskolā

20. decembrī Ozolu skolā

27. decembrī Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra ielā 23, 2.stāvā.,plkst.15:00, aicināti visi interesenti uz kārtējo praktisku, izglītojošu nodarbību par ekonomiska, veselīga uztura tēmu pasākumu ciklā “Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017. - 2019.gadā”.

  Nodarbības un lekcijas notiek BEZ MAKSAS!!!

Veselība