Palielināsies pabalsts invalīdiem ar smagiem funkciju traucējumiem

Jau no nākamā gada pabalsts būs 100 latu apmērā līdzšinējo 50 latu vietā. To varēs saņemt invalīdi ar smagiem funkciju traucējumiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana.

Labklājības ministrija īsteno vairākas būtiskas izmaiņas, lai sniegtu lielāku atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpēc šīs izmaiņas stāsies spēkā jau no 1. janvāra. Lai saņemtu pabalstu, vispirms nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegts atzinums par to, ka ir nepieciešama īpaša kopšana. Šis atzinums būs jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Tur ierodoties nepieciešama arī invaliditātes izziņa un personu apliecinošs dokuments.Valkas rajona biedrības "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" (ATBALSTS) valdes priekšsēdētāja Diāna Vītola uzskata, ka arī šī naudas summa neatrisinās visas problēmas. "Cilvēkiem invaliditātes ir tik smagas, ka nepieciešama otra cilvēka klātbūtne katru dienu, pat 24 stundas diennaktī. Ja šos 100 latus izdala uz pusēm, tas pats sākotnējais pabalsts vien sanāk," spriež D. Vītola.Viņa piebilst, ka "ATBALSTS" vienmēr cenšas cilvēkus informēt par aktualitātēm, bet vienai biedrībai ir sarežģīti aptvert visu rajonu, un daudzi invalīdi nav tās biedri."Mēs vienmēr ar pagasta avīzi nododam jaunāko un būtiskāko informāciju pagasta iedzīvotājiem. Pašlaik par šo jaunumu oficiālu ziņojumu vēl neesam saņēmuši," stāsta Brantu pagasta sociālā darbiniece Ausma Laganovska.Neskatoties uz to, ka cilvēks ar invaliditāti (ar smagiem funkciju traucējumiem - red.) saņems jauno pabalstu, šī invalīdu grupa varēs saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju.Labklājības ministrija informē, ka neatkarīgi no tā, kad janvārī cilvēks nokārtos visus nepieciešamos dokumentus, pabalsts tiks izmaksāts pilnā apmērā. Saskaņā ar ministrijas aprēķiniem jauno pabalstu mēnesī varētu saņemt ap 7400 cilvēki ar invaliditāti.Lai uzzinātu papildus informāciju par atzinuma saņemšanu var vērsties tuvākajā VDEĀK. Valkas rajona iedzīvotājiem tuvākā ir Valmieras starprajonu VDEĀK. Tālrunis informācijai - 64202508.

Veselība