Papildu aprūpes gultas slimnīcās un steidzamās medicīniskās palīdzības punkti

Nacionālais veselības dienests vēlas informēt, ka ir rasta iespēja slimnīcās ieviest papildu aprūpes gultas, kā arī atvērt jaunus steidzamās medicīniskās palīdzības punktus, palielinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Esošo finanšu līdzekļu ietvaros tam papildus rasts finansējums 109 347,00 latu apmērā.

Jaunas aprūpes gultas darbojas Limbažu slimnīcā, Priekules slimnīcā, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, Vidzemes slimnīcā un Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā. Šo slimnīcu aprūpes gultās medicīnisko palīdzību varēs saņemt pacienti, kuri turpmākai ārstēšanai pārvesti no daudzprofilu slimnīcām pēc akūta ārstēšanās perioda. Pacientam, kurš atrodas aprūpes gultā, ārsts veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina pa dienu, bet medmāsa - visu diennakti.

Vienlaikus informējam, ka darbību sākuši arī divi jauni steidzamās medicīniskās palīdzības punkti Līvānos un Valkā. Šajos punktos iedzīvotāji var saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību dažādu traumu vai citu saslimšanu un veselības problēmu gadījumos, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos un nepieciešamā palīdzība pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci. Piemēram, mežģījumu, lūzumu vai grieztu brūču gadījumos.

Līvānos darbojas 1.līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, kurā medicīnisko palīdzību visu diennakti sniedz viens ārsts un viena māsa vai ārsta palīgs. Savukārt Valkas 2.līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punktā medicīnisko palīdzību no plkst.8.00 līdz plkst.24.00 sniedz divi ārsti - ķirurgs vai traumatologs un internists vai anesteziologs-reanimatologs, kā arī viena māsa, bet no plkst.24.00 līdz plkst.8.00 viens no iepriekš minētajiem ārstiem un viena māsa vai ārsta palīgs.

Ja steidzamās medicīniskās palīdzības punktā pacienta stāvokli ārstniecības persona novērtē kā smagu un konstatē, ka nepieciešama hospitalizācija, tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, lai pacientu nogādātu slimnīcā.

Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana šobrīd nodrošināta 13 steidzamās medicīniskās palīdzības punktos (ar punktu sarakstu iedzīvotāji var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Veselības aprūpes pakalpojumi" - „Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti").

Veselība