Par kompensējamo zāļu pieejamības problēmu

Informējam, ka Veselības inspekcijā ir saņemti 23 iesniegumi no 19 aptiekām, 3 reģistrācijas apliecības īpašniekiem un 1 pacienta - par kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto 54 kompensējamo zāļu neesamību zāļu tirgū (zāļu lieltirgotavās).

Iesniegumu apkopota informācija ir nosūtīta Nacionālajam veselības dienestam un Veselības ministrijai.

Inspekcija ir pieprasījusi zāļu lieltirgotavām līdz 13.02.2012. darba dienas beigām precizēt informāciju par iesniegumos minēto zāļu pieejamību, šobrīd jau sākam to saņemt.

Par zālēm, kuru neesamība tirgū apstiprināsies, Inspekcija ziņos Nacionālajam veselības dienestam, lēmuma pieņemšanai par zāļu izslēgšanu no saraksta.

Veselība