Slimnīcas pacienti izsaka viedokli

Jau mēnesi Vidzemes slimnīcā Valkā rit pacientu aptauja. Uz anketā uzdotajiem jautājumiem atbildējuši 30 pacienti. Lai gan aptauja ir anonīma, lielākoties atbildes ir pozitīvas.

 

Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila informē, ka aptauja organizēta ar devīzi: "Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!" Atbildot uz jautājumiem, katram ir iespēja izteikt viedokli par ārstu, medicīnisko māsu un viņu palīgu izturēšanos, par veselības aprūpes apstākļiem un ārstniecisko pakalpojumu kvalitāti, kā arī par nemedicīniskā satura pakalpojumiem, kas pieejami slimnīcā.

 

Pacienti, izvērtējot ārstnieciskā personāla attieksmi, atzīmējuši, ka viņus apmierina mediķu attieksme. Lielāko daļu apmierina arī medmāsu un viņu palīgu darbs. Viens neapmierinātais uzskata, ka "gribētos, lai vairāk uzmanības pievērš gulošajiem pacientiem". Vairāki pacienti izteikuši ierosinājumu, lai daži speciālisti, piemēram, ķirurgs un rentgena pakalpojumi, būtu pieejami darbdienu vakaros un brīvdienās.

 

"Lielākā daļa ieteikumu attiecas uz praktiskām lietām, tehniskiem uzlabojumiem un telpu labiekārtošanu," norāda B. Brila. Slimnieki vēlas, lai atpūtas istabā būtu mīkstie krēsli ar atzveltnēm un lielāks televizors.

 

Uz jautājumu - vai esat devis mediķiem pateicību naudā - noraidoši atbildējuši visi aptaujas dalībnieki. Vairāki arī paskaidro, kāpēc to nav darījuši, piemēram, nav vajadzības; noteikti dotu, ja būtu iespējams, jo mediķu darbs, īpaši ķirurģiskā nodaļā, nav novērtējams; naudu nē, bet šokolādi vai kādu mazu cienastu, jā, to devu ne jau piespiedu kārtā; viņi saņem par to atalgojumu, man pensija ir maza, knapi pašam pietiek, lai izdzīvotu; reiz mēģināju dakterim dot naudu, bet viņš to nepieņēma. Kopš tā laika ārstiem naudu neesmu devis.

 

Veselība