Var saņemt informāciju par veselības aprūpi

Jau sešus gadus darbojas Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234.

 

Zvanot pa šo tālruni iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts, kārtību, kādā var saņemt valsts garantētos ārstnieciskos pakalpojumus, informāciju par pacientu iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām, informāciju par reģistrēšanos pie ģimenes ārsta, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.

 

Dati liecina, ka dienā tiek saņemti vidēji 255 zvani. Zvanītāji galvenokārt interesējas, kā var piereģistrēties pie ģimenes ārsta, vai pienākas kompensējamās zāles, kā var saņemt atbrīvojumu no pacienta iemaksām un kā var pieteikties un saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Veselība