Visbiežāk skolās konstatētā neatbilstība - nepietiekošs mākslīgā apgaismojuma līmenis

Iestājoties tumšajam gada laikam, Veselības inspekcija vērš uzmanību uz pietiekama un kvalitatīva apgaismojuma nodrošināšanu izglītības iestādēs.

Veselības inspekcijas 2011./2012.mācību gadā veiktajās pārbaudēs vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk - skolās)  konstatēja, ka noteiktajām higiēnas prasībām atbilst tikai 48% pārbaudīto skolu. Iepriekš detalizēta analīze tika veikta 2007/2008.mācību gadā, kad 76% skolu atbilda tām noteiktajām higiēnas prasībām.

Pagājušā gadā visbiežāk skolās konstatētā neatbilstība ir nepietiekošs mākslīgā apgaismojuma līmenis, t.sk. uz tāfeles mācību telpās (20% no visām konstatētajām neatbilstībām, salīdzinoši  2008.gadā - 7,8%). Visbiežāk minēto neatbilstību konstatē mācību telpās, kur mākslīgais apgaismojums tiek nodrošināts ar kvēlspuldzēm. 

Prasības mākslīgajam apgaismojumam  mācību telpās1 nosaka, ka skolēna darba vietā jānodrošina minimālā apgaismojuma līmenis 300 luksi, bet tāfeles vidū - 500 luksi.  Par minēto prasību izpildi  ir atbildīgs iestādes vadītājs. Kontroles laikā mākslīgā apgaismojuma līmeni  mācību telpās vērtē vizuāli un veic mērījumus ar luksmetru. Ja ir šaubas par mākslīgā apgaismojuma līmeņa atbilstību, tiek pasūtīti mērījumi akreditētai laboratorijai.

Atbilstošs un pietiekams apgaismojums ir svarīgs cilvēka labsajūtai, tas ietekmē skolēna spēju mācīties un skolas personāla optimālus darba apstākļus, radot patīkamu un  stimulējošu vidi. Slikts apgaismojums rada diskomfortu, lai arī skolēni  paši reti apzinās, ka šī diskomforta cēlonis ir slikts apgaismojums viņu darba vietā.  Diskomforta sajūta skolēniem var izpausties kā problemātiska uzvedība un nespēja koncentrēties uzdotajai darbībai. Pašsajūtas pasliktināšanos skolēni var raksturot kā galvassāpes, noguruma sajūtu, diskomforta sajūtu acīs. Ilgstoši nepietiekoša apgaismojuma apstākļos, var pazemināties redzes funkcijas.

Veselības inspekcija ir sagatavojusi informatīvu materiālu, aicinot pievērst uzmanību apgaismojuma līmenim skolās un citiem papildus kritērijiem, kas liecina par kvalitatīvu apgaismojumu  skolu klasēs. Minētie kritēriji kā ieteikumi var būt noderīgi skolu vadītājiem, pedagogiem,  kā arī vecākiem un skolēniem. Informatīvais materiāls atrodams šeit.

1- Ministru kabineta 2002. gada 27.decembra noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm"(turpmāk - Ministru kabineta noteikumi)) 

Veselība