FOTO: Gaujiena – vieta ar magnētisku auru

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” ir liels, – tas aptver Gaujas ieleju un vairākas tai piegulošās teritorijas piecos novados.

Šoreiz viesojamies Apes novada Gaujienā, – ļoti skaistā vietā ar senu vēsturi un iespaidīgu dabu. Ne velti Gaujienā savulaik tika izveidota dabas taka, Latvijas Dabas fondam kopā ar sadarbības partneriem īstenojot Eiropas Savienības LIFE progammas LIFE-Daba apakšprogrammas projektu “Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana”.

Gaujienas dabas takā iekļautie apskates objekti vairāk ir saistīti ar kultūrvēsturi (viduslaiku pilsdrupas, Gaujienas muižas apbūve, Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”), taču ir apskatāmi arī dažādi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami pļavu un mežu biotopi, dolomīta atsegumi, gravas, nogāzes, avoti, ko man izrādīja muzeja “Anniņas”vadītāja, erudītā Gaujienas vēstures un dabas pārzinātāja Ineta Riepniece.

Kad uzkāp Gaujas stāvkrastā un skaties tālumā līdz pat apvārsnim, ir sajūta – dvēsele lido.

“Gaujiena – mana paradīze…”, tā reiz esot teicis Latvijas konservatorijas dibinātājs, izcilais komponists, profesors Jāzeps Vītols, kurš ar savu kundzi vasaras pavadīja Gaujienas “Anniņās”, bijušajā muižas aldara divstāvu koka mājiņā.

Kā mūsdienu Gaujienas iedzīvotāji novērtē to īpašo vietu, kurā viņi dzīvo un kāds ir viņu ieguldījums tās dabas un kultūrvēstures saglabāšanā un nākotnes ieceres, vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” 25. oktobra numurā.


Publikācija tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
20191021-1532-logo-vpr-vm-vkkf.jpg

Vides projekti